Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải có đáp án đi kèm. Đây là đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm dành cho học sinh mới lên lớp 12. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa học trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Địa lý trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015

MÔN: TOÁN, LỚP: 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.

Mã đề 01

Câu 1 (2 điểm). Giải các phương trình lượng giác sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Câu 2 (1 điểm). Từ một hộp chứa 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10, chọn nhẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để 3 thẻ được chọn đều được đánh số chẵn.

Câu 3 (2 điểm). Tính các giới hạn sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Câu 4 (2 điểm).

1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

2. Cho hàm số y = f(x) = x3 - 3x + 2 (1)

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm M0(2; 4).

Câu 5 (2 điểm).

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của cạnh AB, góc giữa đường thẳng A'C và mặt đáy (ABC) bằng 600.

a) Tính khoảng cách từ A' đến mặt phẳng (ABC).

b) Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (ACC'A').

Câu 6 (1 điểm). Chứng minh rằng:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Đánh giá bài viết
1 360
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm