Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Vật lý

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 10 lên lớp 11, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Lý hiệu quả.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Vật lý năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
Năm học 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Câu 1: Cơ năng là một đại lượng

A. luôn luôn dương. B. có thể dương, âm hoặc bằng không.

C. luôn luôn dương hoặc bằng không. D. luôn luôn khác không.

Câu 2: Một khẩu súng đại bác có khối lượng 3 tấn đang đứng yên bắn một viên đạn có khối lượng 10 kg theo phương ngang với tốc độ 100 m/s. Tốc độ giật lùi của khẩu súng là

A. 0,333 m/s. B. 0,332 m/s. C. 99,667 m/s. D. 3,225 m/s.

Câu 3: Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu giữ cố định, đầu kia gắn vào một vật nhỏ. Thế năng đàn hồi của hệ khi lò xo bị nén một đoạn 2 cm là

A. 0,02 J. B. 0,08 J. C. 0,04 J. D. 2 J.

Câu 4: Ném một vật có khối lượng 0,5 kg từ độ cao h = 0,8 m so với mặt đất, với tốc độ ban đầu là 2 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật là

A. 8 J. B. 1 J. C. 5 J. D. 4 J.

Câu 5: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N, 6 N. Nếu bỏ đi một lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại có độ lớn là

A. 6 N. B. 3 N. C. 1 N. D. 9 N.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

-----HẾT-----

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Vật lý

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 1.628
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm