Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh, nhằm củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ I sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2016 -2017
MÔN: Vật lý - 11
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Đại lượng vật lí đặc trưng cho sự nhanh chậm và hướng của chuyển động tại một thời điểm là:

A.Tốc độ trung bình. B. Tốc độ tức thời.

C. Vận tốc tức thời. D. Vận tốc trung bình.

Câu 2: Một người đi xe đạp bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 10s thì đạt tốc độ là 2m/s. Gia tốc của người đó là:

A. 0,2m/s2 B. 5m/s2 C. 2m/s2 D. 0,04m/s2

Câu 3: Công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

A. v = v0 + at2 B. v = v0 + at C. v = v0 - at D. v = - v0 + at

Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của công?

A.kW.h B. N.m C. kg.m2/s2 D. kg.m2/s

Câu 5: Chọn phát biểu sai? Trong chuyển động tròn đều:

A.Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn hướng vào tâm quỹ đạo

B. Độ lớn của véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi

C. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn vuông góc với véc tơ vận tốc

D. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi

Câu 6: Một vật rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy g = 10m2/s. Khi động năng của vật bằng thế năng thì vật cách mặt đất một khoảng là:

A. 5m B. 4m C. 3m D. 2m
Câu 7: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 5m so với mặt đất, tại nơi có g = 10m2/s. Tốc độ của vật khi chạm đất là:

A. 2,5m/s B. 4m/s C. 10m/s D. 50m/s

Câu 8: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 10s thì tốc độ của ôtô tăng từ 3m/s đến 6m/s. Quãng đường mà ôtô đã đi được trong thời gian nói trên là:

A. 500m B. 45m C. 25m D. 50/3m

Câu 9: Một vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương của trục toạ độ. Nhận xét nào sau đây về dấu của vận tốc v và gia tốc a là đúng?

A.v > 0,a < 0 B. v > 0,a > 0 C. v < 0,a < 0 D. v < 0,a > 0

Câu 10: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên là 20cm, độ cứng k = 100N/m. Khi treo vào đầu dưới của lò xo (đầu trên cố định) một vật có khối lượng m = 200g thì chiều dài của lò xo là:

A. 22cm B. 40cm C. 20,02cm D. 20,2cm

Đánh giá bài viết
1 404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm