Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán

152 32.416

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán là tài liệu học tập môn Toán hay dành cho các bạn học sinh THCS. Bộ đề này bao gồm đề thi và đáp án kiểm tra đầu năm môn Toán của các lớp 6, 7, 8, 9, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2013 - 2014 Phòng GD-ĐT Đức Thọ, Hà Tĩnh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2013 - 2014 trường THCS Nghi Kiều, Nghệ An

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN THI: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 5(x – 2) = 3(x + 1)

c) |2x + 7| = 3

Bài 2 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) (x + 2)2 < (x – 1)(x + 1)

Bài 3 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

a) Chứng minh: ΔABC đồng dạng với ΔHBA.

b) Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.

c) Vẽ HE vuông góc với AB (E thuộc AB), HF vuông góc AC (F thuộc AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN THI: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (4,5 điểm)

Cho hai đa thức: f(x) = x2 + 2x4 + 10x3 – 3x2 + x2 – 1/4x + 5 và g(x) = x – 5x3 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2x3 – 2x3 – 3x2 – 1/4

a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).

c) Tính giá trị của f(x) + g(x) và f(x) – g(x) khi x = – 1.

Bài 2 (2 điểm)

Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) P(x) = 25 – 5x

b) Q(x) = (x – 5)(3x + 2)

Bài 3 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các đường cao BD và CE (D thuộc AC và E thuộc AB), chúng cắt nhau tại K. Chứng minh:

a) ΔAEK = ΔADK.

b) AK là đường trung trực của ED.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN THI: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (1 điểm)

Mở ngoặc rồi tính: 7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)

Bài 2 (3 điểm)

Tính giá trị biểu thức:

Bài 3 (3 điểm)

Tìm x biết:

Bài 4 (3 điểm)

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 600 và góc AOC = 1200.

a) Tính số đo góc BOC.

b) Tia OB có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN THI: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (4 điểm) Tính:

a) 55432 – 2345 +1234

c) 51,7 – (5,9 + 2,3) : 0,2

Bài 2 (4 điểm) Tìm x:

a) x – 72 = 39 + 25

b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4

d) 132 : x = 3

Bài 3 (2 điểm)

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5 m, chiều rộng 19,2 m. Nếu bể chứa 414,72 m3 nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Đánh giá bài viết
152 32.416
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 Xem thêm