Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6 năm học 2019 - 2020

1 133
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 2019
Bài 1:   
          
           
                     
  
Bài 2:   
ݔ ൅ ͵ ݉   
         
͵

      
͵
  
͵
ݔ
͵
͵݉
Bài 3:                     
                      
                       
                     
                   
  
Bài 4:                    
          

              

              
          
Bài 5:               
              
                 
               
Bài 6:            
              
              
         
Bài 7:                     
                
    
               
Bài 8:                   
                      
      
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
      
                    
                       
      
ĐÁP ÁN
Bài 3:
          
        
  
Bài 4:
     

 

         


Bài 5:       

Bài 6:                 
              
              
   
             
    


 
         
Bài 7:
        
       
        
  
 
          
         
Bài 8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
H
I
K
N
M
O
A
B
C
D
      
 
0
ACB 90
       
0
ACD 90
   
ACB
  
0
AEB 90
       
DEB

   
AEB

 
 
0
ACD DEB 90

D
 
ADC BDE ~

DA DC
DE . DA = DC . DB
DB DE
      
    
OM AC
      

 
0
ACD 90
        
 
           
  
     


  
CA CB CO AB

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hoàng Lê Kha năm 2019

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6 năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 133
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm