Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 3 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3
ĐỀ THAM KHẢO - ĐỀ 1
TUYỂN SINH 2019-2020
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Bài 1. (1,5 điểm) Cho (P)
2
y x
(d)
6y x
a)Vẽ đồ thị của (P) (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.
b)Tìm tọa độ giao điểm của (P) (d) bằng phép toán.
Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình x
2
+ mx + m 2 = 0 với m tham số và x ẩn số.
a) Chứng tỏ phương trình luôn nghiệm với mọi giá trị của m.
b) Giả sử x
1
, x
2
hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để:
2 2 2 2
1 2 1 2
x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 1
Bài 3. (0,5 điểm) Tốc độ của một chiếc ca nô độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi của
được cho bởi công thức
v 5 d
. Trong đó d (m) độ dài đường sóng nước để lại sau
đuôi ca nô, v vận tốc ca (m/ giây ).
a) Tính vận tốc ca biết độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi ca i
7 4 3
(m).
b) Khi ca chạy với vận tốc 54 km/gi thì đường sóng ớc để lại sau đuôi ca dài bao
nhiêu mét?
Bài . (1,0 điểm) Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm ng,
bánh xe sau đường kính 189 cm bánh xe trước đường kính là 90 cm. Hỏi khi xe
chạy trên đoạn đường thẳng, bánh xe sau lăn được 10 ng thì xe đi được bao xa và bánh xe
trước lăn được mấy vòng?
Bài 5. (1,0 điểm) Nước muối sinh nhiều công dụng: nhỏ mắt, nh mũi, xúc miệng, rửa
vết thương hở,…. Nước muối sinh (NaCl) dd muối nồng độ 0.9%. Cần pha thêm bao
nhiêu lít nước tinh khiết o 9kg dd muối 3,5% để dd ớc muối sinh trên?
Bài 6. (1,0 điểm) Một bình chứa nước hình hộp chữ nhật diện tích đáy 20dm
2
chiều
cao 3dm. Người ta rót hết nước trong bình ra những chai nhỏ mỗi chai th tích 0,35dm
3
được tất c 72 chai. Hỏi lượng nước có trong bình chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích bình?
Bài 7. (1,0 điểm) Một xem phim giá 60.000 đồng. Khi đợt giảm giá, mỗi ngày s
lượng người xem tăng n 50%, do đó doanh thu cũng tăng 25%. Hỏi giá khi được giảm
bao nhiêu?
Bài 8. (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O) đường cao
AD. Vẽ DE
AC tại E DF
AB tại F
a) Chứng minh
tứ giác BCEF nội tiếp.
b) Tia EF cắt tia CB tại M, đoạn thẳng AM cắt đường tròn (O) tại N (khác A).
Chứng minh AF. AB = AE . AC MN . MA = MF . ME
c) Tia ND cắt đường tròn (O) tại I. Chứng minh OI
EF.
--- Hết
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
BÀI
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
(1,5đ)
a
(1,0đ)
Bảng giá trị:
x
2
1 0 1 2
2
y x
4
1 0
1
4
a)
x
0
6
6y x
6
0
Vẽ đồ thị
0,25đ
0,25đ
0,25đx2
b
(0,5đ)
Phương trình hoành độ giao điểm:
2
x x 6
1 2
x 2;x 3
1 2
y 4;y 9
Tọa độ giao điểm (
0,25đ
0,25đ
2
(1,0đ)
a
(0,5đ)
Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.
2
m 4m 8
2
m 2
+ 4 > 0
Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
0,25đ
0,25đ
b
(0,5đ)
Áp dụng định lí Vi-et có: S = m ; P = m 2
Có:
2 2 2 2
1 2 1 2
x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 1
(x
1.
x
2
)
2
= 1
(m 2)
2
= 1
m = 3; m = 1
0,25đ
0,25đ
3
(0,5đ)
a
Thế d=
vào (1) tính được v=

(m/ s)
0,25đ
b
Thế v=54 vào (1) tính được d = 116,64 (m)
0,25đ
(1,0đ)
Độ i bánh xe sau là:
. 189.C d cm
Quãng đường mà xe đi được :
10.189. 1890. cm
Độ i bánh xe trước là:
. 90.C d cm
Số vòng nh trước quay được :
 
1890. : 90. 21
(vòng)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
5
(1,0đ)
Khối lượng muối trong dung dịch ban đầu:3,5.9: 100 = 0,315 kg
Khối lượng dung dịch muối sinh thu được: 0,315.100:0,9 = 35 kg
Khối lượng ớc thêm o: 35 0,315 = 34,685 kg
0,5đ
0,25đ
0,25đ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6
(1,0đ)
Thể tích của ợng ớc trong 72 chai nhỏ: 0,35.72 = 25,2 dm
3
Thể tích của bình: 20 . 3 = 60 dm
3
Thể tích ớc trong bình chiếm: 25,2 : 60 = 42% thể ch nh
0,5đ
0,25đ
0,25đ
7
(1,0đ)
Gọi x số lượng khán gi đi xem phim lúc chưa giảm giá
(
x *
)
số tiền thu được lúc chưa giảm giá là 60000x (đồng)
Số lương khán giả sau khi giảm giá là: x.150%
Số tiền thu được sau khi giảm giá là: 60000x.125%
Vậy giá tiền số lúc giảm:
60000x.125%
50000
x.150%
(đồng)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
8
(3,0đ)
a
1,25 đ
Chứng minh được tứ giác AEDF nội tiếp do tổng hai góc đối bằng
180
0
Mà:
ACB ADE
(do cùng phụ
CDE
)
Nên:
tứ giác BCEF nội tiếp.
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
b
1,25 đ
Chứng minh được AF. AB = AE . AC
Chứng minh được
MN . MA = MB . MC
MB . MC = MF . ME
MN . MA = MF . ME
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
c
0,5 đ
Chứng minh được 5 điểm A, N, F, D, E cùng thuộc một đường tròn
0
AND AFD 90
0
ANI 90
AI đường kính của (O)
3 điểm A, O, I thẳng hàng
Mặt khác chứng minh được OA
EF.
Vậy OI
EF.
0.25đ
0,25đ

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 3 năm 2019

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 3 năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 3 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
9 4.930
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm