Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Lê Văn Hưu, Nhà Bè năm học 2019 - 2020

VnDoc - Ti tài li u, văn bn pháp lu t, bi u mu mi n phí
VnDoc - Ti tài li u, văn bn pháp lu t, bi u mu mi n phí
Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Lê Văn Hưu, Nhà
năm học 2019 - 2020
Đ TUYN SINH THAM KHO
Năm hc 2019-2020
Bài 1: Cho (P): y =
2
2
x
và (D) : y = x 3
a)V (P) và (D) trên cùng mt phng ta đ Oxy
)m to đ gao đm ca (P) và (D) ng php tnh
Bài 2: Cho phương trnh x
2
– 4x + 2 = 0 Không g
phương trnh hãy tnh x
1
+ x
2
+ 3x
1
x
2
Bài 3: Bng gá cưc ca mt công ty tax A đưc
cho như ng sau
Mt hành khách thuê tax đ quãng đưng 30km ph tr
s tn là ao nhêu?
Bài 4: S công nhân ca ha x nghp trưc ka t l v 2
và 3 Nay x nghp I tăng thêm 80 công nhân, x nghp
II thêm 40 công nhân, do đó, số công nhân ca ha x
nghp tỉ lệ v 3 và 4 nh số công nhân ca m x
nghp hn nay
Bài : rong k th uyn snh năm hc 2017-2018, n
Phương đã đt s đm như sau: môn oán đt 7,5 đm,
môn Anh đt 8,0 đm, đm khuyến khch cho chng ch
ngh lp 8 là 1,0 đm Lúc đó Phương trúng tuyn
VnDoc - Ti tài li u, văn bn ph áp lut, biu mu min phí
VnDoc - Ti tài li u, văn bn ph áp lut, biu mu min phí
nguyn vng 1 vào trưng Nguyn Công rứ v đm
chun là 37,5 đm H n Phương đã th và đt t nht
ao nhêu đm Văn?
(Bết cách tnh đm vào trưng HP công lp (lp
thưng) như sau: Đm xt tuyn ng: (đm ng
văn×2)+( đm toán×2)+ đm ngo ng + đm ưu tên,
khuyến khch (nếu có)
Bài 6: (1 đim): Bn An cao 1,5m đng trưc mt thu
knh phân k và to đưc nh o cao 60cm H n An
đng cách thu knh ao xa? Bết rng têu đm ca thu
knh cách quang tâm O mt khong 2m
Câu 7 :Kh nuô cá th nghm trong h, mt nhà snh vt
hc thy rng nếu trên m đơn v dn tch ca mt h có
n con cá th trung nh m con cá sau mt v tăng s cân
nng là
)(20480)( gamnnP
ah 5 con cá trên 1 đơn v dn tch mt h th sau 1
v trung nh m con cá s tăng thêm ao nhêu gam?
Mun m con cá tăng thêm 200 gam sau 1 v th
cn th ao nhêu con cá trên 1 đơn v dn tch?
Bài : Cho ABC nt (O) có = 45
0
,đưng cao B,
C
a) Cm B, , O, , C cùng thuc mt đưng trn
) gác BO là hnh g?
c) Cm S
A
= S
BC
VnDoc - Ti tài li u, văn bn ph áp lut, biu mu min phí
VnDoc - Ti tài li u, văn bn ph áp lut, biu mu min phí
M các n xem tếp tà lu t: https://vndoccom/luyen-th-vao-lop-10

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Lê Văn Hưu năm 2019

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Lê Văn Hưu, Nhà Bè năm học 2019 - 2020. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Lê Văn Hưu, Nhà Bè năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 583
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm