Đề thi thử đại học môn Hóa lần 2 năm 2015 trường THPT Việt Yên Số 1, Bắc Giang

Đề thi thử đại học môn Hóa lần 2 năm 2015 trường THPT Việt Yên Số 1, Bắc Giang sẽ là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa hữu ích dành cho các bạn thi Đại học - Cao đẳng khối A, B đang ôn thi đại học môn Hóa. Với tài liệu này, mong rằng các bạn sẽ đạt kết quả tốt nhất cho các kì thi đang tới gần.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ 1
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN 2 - NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn thi: Hóa - Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề 209

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..............................................SBD: .............................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; F=19; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; P=31; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137, Hg =201.

Câu 1: Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85% sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,20%. Nồng độ % CaCl2 trong dung dịch sau phản ứng
A. 10,5% B. 11,5% C. 8,5% D. 12,5%
Câu 2: Lên men 1 tấn tinh bột gạo chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, theo sơ đồ: Tinh bột → glucozơ → ancol etylic. Biết hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol etylic thu được là
A. 398,8 kg B. 390 kg C. 380 kg D. 458,6 kg
Câu 3: C5H13N có bao nhiêu đồng phân amin cùng bậc với ancol isobutylic?
A. 4; B. 6; C. 8; D. 10;
Câu 4: Cho từ từ 2 axit no, đơn chức , mạch thẳng, khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, vào 200 ml dung dịch gồm Na2CO3 1M và KHCO3 0,5M, khuấy mạnh, sao cho không có bọt khí xuất hiện. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch thu được cần dùng 400 ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dd thu được sau phản ứng thì được 47,6 gam muối khan. Axit có KLPT nhỏ hơn trong hh ban đầu là
A. axit metanoic B. axit propanoic C. axit etanoic D. axit butanoic

Đánh giá bài viết
1 1.363
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm