Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tổng hợp phương pháp giải nhanh hóa vô cơ

Tổng hợp phương pháp giải nhanh hóa vô cơ là tài liệu cung cấp cho các bạn các công thức, các mẹo nhanh khi làm trắc nghiệm môn Hóa vô cơ, giúp bạn làm trắc nghiệm môn Hóa nhanh và chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất.

Công thức giải nhanh hóa học

Dạng 1 :

Kim Lọai + axit loại 1 ( H2SO4 loãng hoặc HCl) → muối (sunfat hoặc clorua) + H2
mmuối sunfat = mkim loại + 96 nH2 hay mmuối clorua = mkim loại + 71 nH2

Bảo toàn e : ncho = nnhận với ncho= mol kim loại . hóa trị kim loại đó
nnhận= 2. nH 2

Câu 1: Cho 5,2 g hỗn hợp Al, Fe và Mg vào dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 10,8 B. 11,5 C. 12,3 D,14,6

Giải : nH2= 2,24/22,4=0,1
→ mmuối = mkim loai + 71.0,1 = 5,2 + 7,1= 12,3 .
Ta chọn C
Câu 2: Cho 10,8 g hỗn hợp Zn, Cd và Al vào dd H2SO4loãng, dư được 0,5 g khí H2. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị m là :
A. 40,4 B. 37,2 C. 36,4 D. 34,8

Giải :nH2=0,5/2 =0,25 → mmuối = mkim lọai + 96.0,25=10,8 + 24 = 34,8 .
Ta chọn D

Câu 3 (ĐH khối B – 2010): Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là:
A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Mg và Sr D. Be và Ca
Giải : Vì dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ bằng nhau nên số mol 2 kim loại kiềm thổ bằng nhau và bằng số mol HCl dư (nếu có) , nHCl = 0,25 mol
M + 2HCl →MCl2 + H2
a 2a a
nên nHCl (dư) = a/2 nên 0,25 - 2a = 0,5a => a=0,1 => M ngang = 24,5= (9+40)/2 nên có Be và Ca là hợp lý, chọn D

Chia sẻ, đánh giá bài viết
36
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm