Đề thi thử học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 M 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH
I. VOCABULARY
A. Look and match
No.
Pictures
Opt.
Words/ Phrases
1
A
forest
2
B
island
3
C
cave
4
D
beach
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5
E
countryside
B.
Circle the word that has different word stress.
1. A. Address
B. birthday
C. people
2. A. discover
B. visit
C. explore
3. A. beautiful
B. busy
C. quiet
4. A. camping
B. basket
C. flower
5. A. today
B. tomorrow
C. tonight
II.
SENTENCE PATTERNS
A.
Circle the best answer.
1. I will .............on the beach.
A. am
B. was
C. is
D. be
2.
What ............. this Sunday?
A. she will be
B. will be she
C. is she
D. will she be
3.
...............do you have today? Four.
A. How many lesson
B. How many lessons
C. How much lesson
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. How much lessons
4. ...............do you have Vietnamese?
Four times a week?
A. How many
B. How old
C. How
D. How often
5. How often do you have Music? - ...........a week.
A. One times
B. Two times
C. Three
D. Once
B. Answer the questions about you.
1. How many lessons do you have on Saturday?
.................................................................................................................................
2. How often do you have Maths?
.................................................................................................................................
3. What is your favourite subject?
.................................................................................................................................
4.
When do you have PE?
.................................................................................................................................
III.
LISTENING
A.
Listen and complete the form below.
WHERE WILL THEY GO?

Đề luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh 5

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện lớp 5 môn tiếng Anh trên đây nằm trong bộ đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 5 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề thi HSG môn Anh văn lớp 5. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
6 1.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm