Đề thi thử số 1 THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử số 2 THPT Quốc gia môn Hóa là tài liệu luyện thi đại học có đáp án chuẩn theo cấu trúc đề thi Bộ Giáo hay mà VnDoc muốn gửi tới các bạn. Đây là tài liệu tham khảo cho ôn thi tốt nghiệp cũng như ôn thi đại học môn Hóa rất hữu ích mà các bạn đang ôn thi đại học khối A, B nên tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

Đề thi thử số 1 – THPT Quốc gia năm 2015

Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Sn = 119, Ba = 137.

Câu 1: Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch Cr2(SO4)3 và 6 giọt dung dịch NaOH 2M. Ly tâm, gạn bỏ dung dịch, còn lại kết tủa tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH 2M đến dư. Sau đó cho tiếp 5 giọt H2O2 đun nóng thì hiện tượng xảy ra là:

A. kết tủa tan dần, dung dịch có màu vàng B. kết tủa tan dần, dung dịch có màu da cam
C. kết tủa không tan, dung dịch có màu vàng D. kết tủa không tan, dung dịch có màu da cam.

Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) CO2 vào 500ml dung dịch nước vôi trong nồng độ 0,2M thu được dung dịch X sau khi gạn bỏ kết tủa. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng nước vôi trong ban đầu.

A. tăng 6,6 gam B. giảm 1,6 gam C. tăng 1,6 gam D. giảm 3,2 gam.

Câu 3: Biết trong môi trường axit H2SO4, thuốc tím KMnO4 bị Na2SO3 khử về Mn2+. Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử này là:

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 4: Cho các phản ứng:

(a) Ag + O3
(b) Na2S2O3 +H2SO4
(c) Al4C3 + H2O →
(d) Cu + HCl + O2

Số phản ứng sinh ra đơn chất là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đánh giá bài viết
1 1.711
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm