Đề thi thử số 3 THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử số 3 THPT Quốc gia môn Hóa là một trong những tài liệu luyện thi đại học chuẩn theo cấu trúc đề thi Bộ Giáo hay, là đề tiếp theo trong bộ đề thi thử quốc gia môn hóa 2015, sau đề số 2 mà VnDoc muốn gửi tới các bạn. Đây là tài liệu tham khảo cho ôn thi tốt nghiệp cũng như ôn thi đại học môn Hóa rất hữu ích mà các bạn nên tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

Đề thi thử số 3 – THPT Quốc gia năm 2015
Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục

Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr= 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Cd = 112, Sn = 119, I = 127; Ba = 137, Pb= 207.

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este HCOOCH3 rồi thu toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 10 B. 20 C. 40 D. 5

Câu 2: Kim loại X thuộc nhóm IB trong bảng hệ thống tuần hoàn có số proton trong nguyên tử nhỏ hơn 40. Tính chất nào sau đây không đúng khi nói về kim loại X?

A. Kim loại X không tạo được hợp chất hóa trị I
B. Kim loại X được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện
C. Kim loại X không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng
D. Kim loại X phản ứng được với dung dịch muối FeCl3

Câu 3: Xi măng Pooclăng được sản xuất bằng cách nghiền nhỏ các nguyên liệu bằng phương pháp khô hoặc phương pháp ướt, rồi nung hỗn hợp trong lò quay hoặc lò đứng ở 1400 − 16000C. Sau khi nung, thu được hỗn hợp màu xám gọi là clanhke. Dưới đây là sơ đồ quay sản xuất clank

Thành phần hóa học của các sản phẩm ra khỏi lò quay là:

A. hỗn hợp CaO.Al2O3, CaO.SiO2 B. hỗn hợp CaO.MgO, CaCO3
C. hỗn hợp CaO.SiO2, MgO.SiO2 D. hỗn hợp CaO.SiO2, CaCO3

Đánh giá bài viết
1 2.128
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm