Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Lạng Sơn

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN
ĐỀ THI THỬ - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2019 - 2020
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
------------------------------------------
MÃ ĐỀ THI: 831
Họ và tên: ………………………………………………… SBD: …………
Câu 1. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
. Biết
SA ABCD
2
. Thể tích của khối chóp
.
S ABCD
A.
3
3
a
. B.
3
4
a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
3
12
a
.
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
2;1; 1
A
,
2;0;1
B
. Tọa độ của
vectơ
AB
A.
4;1;2
AB
. B.
4; 1;2
AB
. C.
4; 1; 2
AB
. D.
4;1; 2
AB
.
Câu 3. Mỗi cạnh của một hình đa diện là cạnh chung của đúng
A. bốn mặt. B. hai mặt. C. ba mặt. D. năm mặt.
Câu 4. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ:
Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
A.
2
. B.
1
. C.
1
. D.
0
.
Câu 5. Cho
3
1
d 2
f x x
. Tính
3
1
2 3 d
I x f x x
A.
3
I
. B.
0
I
. C.
3
I
. D.
2
I
.
Câu 6. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau?
Phương trình
2 1 0
f x
có số nghiệm thực là:
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 7. Tích phân
1
0
2 1 d
x x
A.
5
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 8. Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số
đó?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;2
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;0
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
3;1
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;1
.
Câu 9. Cho hàm số
2
3
4
x
y
x
. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là
A.
4
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 10. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ
A.
4 2
2 1
y x x
. B.
4 2
2 1
y x x
. C.
4 2
3 1
y x x
. D.
4 2
3 1
y x x
.
Câu 11. Cho
0
a
, biểu thức
3
4
a a
được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là
A.
5
8
a
. B.
3
2
a
. C.
11
4
a
. D.
7
4
a
.
Câu 12. Đường cong trong hình vẽ bên dưới đây là đồ thị của một hàm trong bốn hàm số được liệt kê
bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A.
1 2
1
x
y
x
. B.
2 1
1
x
y
x
. C.
2 1
1
x
y
x
. D.
2 1
1
x
y
x
.
Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
1;2;3
M . Tìm tọa độ điểm N đối xứng với
điểm M qua gốc tọa độ
A.
1; 2; 3
N
B.
1;2;0
N . C.
1;2;3
N D.
1;2; 3
N
Câu 14. Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 3, chiều cao bằng 4. Thể tích khối nón (N) là:
A.
16
B.
12
. C.
36
D.
20
Câu 15. Tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
log 1 1
x
A.
; 1 .

B.
1;1 .
C.
;1 .

D.
1; .

Câu 16. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
2
3 2
y x x
trên
1
;1
4
.
A.
1
. B.
2
. C.
1
2
. D.
0
.
Câu 17. Bất phương trình
1
9 4.3 27 0
x x
có tập nghiệm là
A.
1;2
. B.
1;2
. C.
1;2
. D.
1;2
.
Câu 18. Thiết diện qua trục của một khối trụ là hình vuông có cạnh là
2
a
. Tính thể tích của khối trụ đó.
A.
3
8
a
. B.
3
4
a
. C.
3
2
a
. D.
3
6
a
.
Câu 19. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;1
. B.
1;0
. C.
0;1
. D.
0;

.
Câu 20. Cho
,
a b
là hai số thực dương thoả mãn
3 5 9
.
a b e
. Giá trị của
3ln 5ln
a b
bằng
A.
9
e
. B.
9
. C.
ln9
. D.
9
e
.
x

1
0
1

y
0
0
0
y

0
1
0

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Lạng Sơn vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Lạng Sơn để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Lạng Sơn, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm