Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa trường THPT Hồng Lĩnh lần 1 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021, LẦN THỨ 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ n thí sinh:…………………………………………….
Số báo danh: ………………………………………………
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg =
24; Al = 27;
P = 31; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108;
Ba = 137.
(Thí sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
Câu 1: n gọi nào dưới đây không phải của C
6
H
5
NH
2
?
A. Benzylamin. B. Benzenamin. C. Phenylamin. D. Anilin.
Câu 2: Chất nhiều trong quả chuối xanh
A. fructozơ. B. tinh bột. C. glucozơ. D. saccarozơ.
Câu 3: Hợp chất hữu phản ứng tráng bạc là
A. axetilen. B. etanal. C. metanol. D. etanol.
Câu 4: Axit benzoic được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm (kí hiệu E-210) cho
xúc xích, nước sốt chua, tạt, thực vật ức chế sự phát triển của nấm mốc, nấm
men một số vi khuẩn. ng thức phân tử axit benzoic
đề 205
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. C
6
H
5
COOH. B. CH
3
COOH. C. (COOH)
2
. D. HCOOH.
Câu 5: Nguyên tố phổ biến thứ hai vỏ trái đất
A. oxi. B. sắt. C. silic. D. cacbon.
Câu 6: Phenol công thức phân tử
A. C
2
H
5
OH. B. C
4
H
5
OH. C. C
3
H
5
OH. D. C
6
H
5
OH.
Câu 7: Chất nào sau đây không tính lưỡng tính?
A. Na
2
CO
3
. B. NaHCO
3
. C. Al(OH)
3
. D. (NH
4
)
2
CO
3
.
Câu 8: Glucozơ th hiện tính oxi hóa khi phản ứng với
A. H
2
(Ni, t
o
). B. dung dịch Br
2
. C. Cu(OH)
2
. D. O
2
(t
o
).
Câu 9: Amin ít tan trong ớc
A. etylamin. B. metylamin. C. anilin. D. trimetylamin.
Câu 10: Ancol nào sau đây số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nhóm -OH?
A. Ancol metylic. B. Glixerol. C. Ancol etylic. D. Etylen glicol.
Câu 11: Dung dịch nào sau đây khả năng dẫn điện?
A. Dung dịch brom trong benzen. B. Dung dịch etanol.
C. Dung dịch muối ăn. D. Dung dịch đường.
Câu 12: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?
A. HCOOC
2
H
5.
B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. HCOOCH
3
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 13: Phân tử xenlulozơ được tạo nên từ nhiều gốc
A. β-glucozơ. B. β-fructozơ. C. α-fructozơ. D. α-gluco.
Câu 14: Cacbohiđrat nào sau đây độ ngọt cao nhất?
A. amilopectin. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. fructozơ.
Câu 15: Phi kim X chất rắn màu vàng nhiệt độ thường. X
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. cacbon. B. iot. C. clo. D. lưu huỳnh.
Câu 16: Chất X công thức cấu tạo CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tên gọi của X
A. propyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. etyl axetat.
Câu 17: Thủy phân tristearin ((C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
) trong dung dịch NaOH, thu được muối
công thức
A. C
17
H
33
COONa. B. C
2
H
5
COONa. C. CH
3
COONa. D. C
17
H
35
COONa.
Câu 18: trạng thái bản, cấu hình electron lớp ngoài ng của nguyên tử X 3s
2
. Số hiệu
nguyên tử của nguyên tố X
A. 13. B. 11. C. 12. D. 14.
Câu 19: Số đồng phân amin có công thức phân tử C
2
H
7
N
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 20: Hiđrocacbon kh năng làm mất màu brom trong dung dịch nhiệt độ thường là?
A. stiren. B. toluen. C. hexan. D. benzen.
Câu 21: Cho các phát biểu sau:
(1). Phenol (C
6
H
5
OH) và anilin(C
6
H
5
NH
2
) đều phản ứng với nước brom tạo kết tủa.
(2). Anđehit phản ng với H
2
(xúc tác Ni, nhiệt độ) tạo ra ancol bậc một.
(3). Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO
3
tạo ra CO
2
.
(4). Etylen glicol, axit axetic glucozơ đều hòa tan được Cu(OH)
2
điều kiện thường.
(5). Glucozơ và fructozơ tan tốt trong nước vị ngọt.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 22: Ancol nào sau đây thỏa mãn: 3 nguyên tử cacbon bậc 1; một nguyên tử cacbon
bậc 2 phản ứng với CuO nhiệt độ cao tạo sản phẩm phản ứng tráng bạc?
A. 2-metylpropan-1-ol. B. butan-1-ol.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Hóa có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa trường THPT Hồng Lĩnh lần 1 do VnDoc sưu tầm và đăng tải bao gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có đáp án kèm theo. Đây là tài liệu hay giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 tài liệu luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục đề thi THPT Quốc gia. Bộ tài liệu được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa trường THPT Hồng Lĩnh . Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 539
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm