Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường chuyên Thái Bình lần 3 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NH
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 3
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
Câu 1: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khe sáng được chiếu bằng ánh sáng
trắng bước sóng λ
0,38 0,76 .
m m
Khoảng cách giữa hai khe 0,3 mm,
khoảng cách từ màn chứa hai khe tới mnà hứng nh 90 cm. Điểm M cách vân trung
tâm 0,6 cm bức xạ cho vân sáng có bước sóng ngắn nhất bằng
A. 0,38 μm B. 0,4 μm C. 0,5 μm D. 0,6 μm
Câu 2: Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn
mạch khi
A. Đoạn mạch L C mắc nối tiếp B. Đoạn mạch R L mắc nối tiếp
C. Đoạn mạch chỉ t điện D. Đoạn mạch R C mắc nối tiếp
Câu 3. Chiều một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm
sáng màu sắc khác nhau. Đó hiện tượng
A. Tán sắc ánh sáng B. Nhiễu xạ ánh sáng C. Giao thoa ánh sáng D. Khúc xạ
ánh sáng
Câu 4: Đặt điện áp
0
cos ωu U t
vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời
điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì ờng độ dòng điện qua cuộn
cảm bằng
A.
0
ω
U
L
B.
0
2ω
U
L
C. 0 D.
Câu 5: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thể xoay
chiều tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25
, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có
L=
1
H. Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch tr pha π/4 so với ờng độ dòng điện t
dung kháng của tụ điện
A. 125
B. 75
C. 150
D. 100
Câu 6: Chọn đáp án sai. Một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai
đầu đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R (không đổi), tụ điện C, cuộn
dây cảm thân L, Khi xảy ra cộng ởng điện thì
A. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
B.
2
ω
L
C
C. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng điện áp cực đại hai đầu tụ điện.
D. H số ng suất
cos 0,5φ
Câu 7: Một con lắc đơn độ dài λ, trong khoảng thời gian ∆t thực hiện được 6 dao
động. Người ta giảm bớt độ dài của đi 16cm, ng trong khoảng thời gian ∆t như
trước thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu
A. λ = 25 cm B. λ = 9 m C. λ = 25 m D. λ = 9 cm
Câu 8: Vật nhỏ của con lắc xo dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz, mốc thế ng tại
vị t vật n bằng. Khi vật li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động ng năng là 0,96.
Tốc độ trung bình của vật trong một chu dao động bằng
A. 75 cm/s B. 60 cm/s C. 45 cm/s D. 90 cm/s
Câu 9: Chiết suất n của chất làm lăng kính thay đổi theo
A. Góc tới i của tia sáng đến lăng kính B. Hình dạng của lăng kính
C. Tần số ánh sáng qua lăng kính D. Góc chiết quang của ng kính
Câu 10: Một vật nhỏ dao động theo phương trình
4cos / 3 . ω πx t cm
Gọi T chu
dao động của vật. Pha của dao động tại thời điểm t = T/3
A. 0 rad B. 2π/3 rad C. ‒π/3 rad D. π/3 rad
Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi o hai đầu
đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, L cuộn dây thần cảm, tụ điện điện dung C thay đổi
được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị C
0
thì điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị
cực đại 2U. Hệ thức liên hệ giữa điện trở R, cảm kháng Z
L
dung kháng Z
C
A.
2R
3
L
Z
B.
L
Z R
C.
0
L C
Z Z
D.
3Z
4
C
L
Z
Câu 12: Công thoát của electron ra khỏi kim loại
19
6,625.10 .
A J
Giới hạn quang điện
của kim loại đó
A. 0,300 μm B. 0,250 μm C. 0,295 μm D. 0,375 μm
Câu 13: Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn hơn vật. Gọi O quang tâm của
thấu kính F tiêu điểm vật chính của thấu kính. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Vật xa thấu kính hơn so với ảnh
B. Đó thấu kính phân kỳ
C. Đó thấu kính hội tụ và vật nằm ngoài khoảng OF
D. Đó thấu kính hội tụ và vật nằm trong khoảng OF
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 14: Một vật dao động điều dọc theo trục Ox. Biết trong thời gian 20 s thì vật thực
hiện được 50 dao động toàn phần vận tốc cực đại bằng 20π cm/s. Nếu chọn gốc thời
gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật
A.
5cos 4 / 2 π πx t cm
B.
4cos 5 / 2 π πx t cm
C.
4cos 5 / 2 π πx t cm
D.
5cos 4 / 2 π πx t cm
Câu 15: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích
A. Hiện tượng quang phát quang. B. Hiện ợng quang điện
C. Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
Câu 16: Một sóng âm tần s f lần lượt truyền trong ớc, nhôm và không khí với tốc
độ tương ứng
1 2
,v v
3
.v
So sánh tốc độ sóng âm trong ba môi trường này thì
A.
1 3 2
v v v
B.
2 1 3
v v v
C.
3 2 1
v v v
D.
1 2 3
v v v
Câu 17: Sóng truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình
cos 20 4 u t x cm
(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong
môi trường trên bằng
A. 40 cm/s B. 50 cm/s C. 4 m/s D. 5 m/s
Câu 18: Phôtôn của một bức xạ năng lượng
19
6,625.10 .
J
Bức xạ này thuộc miền
A. hồng ngoại B. ng tuyến C. tử ngoại D. ánh sáng
nhìn thấy
Câu 19: Gọi năng lượng của photon ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh ng vàng lần ợt
là:
ε
D
,
ε
L
.ε
V
Sắp xếp chúng theo thứ t năng lượng giảm dần
A.
ε ε ε
D V L
B.
ε ε ε
L V D
C.
ε ε ε
L D V
D.
ε ε ε
V L D
Câu 20: Kết luận o sau đây sai?
A. Tia tử ngoại tác dụng chữa bệnh còi xương
B. Người ta thường dùng tia hồng ngoại để điều khiển từ xa các thiết bị điện từ
C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát, quang phổ vạch phát xạ
phụ thuộc o thành phần cấu tạo của nguồn phát.
D. Tia tử ngoại thường dùng để sấy khô sản phẩm nông nghiệp, tia X thể dùng để
kiểm tra khuyết tật của sản phẩm công nghiệp
Câu 21: Khi nói về photon, phát biểu nào ới đây đúng?
A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc tần số f, các photon đều mang năng lượng như nhau
B. Phôtôn thể tồn tại trong trạng thái đứng yên
C. Năng lượng của photon ánh sáng m nhỏ hơn ng ợng photon ánh sáng đỏ
D. Năng lượng photon càng lớn thì bước sóng ánh sáng ứng với photon đó càng lớn

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT chuyên Thái Bình lần 3 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục thi THPT Quốc gia. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường chuyên Thái Bình lần 3. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 2.861
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm