Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD-ĐT THANH A
THPT CHUYÊN LAM SƠN
------------------------
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC T NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………
Số báo danh: ………………………………………………………….
Cho biết:
- Nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag
= 108; Ba = 137.
Câu 41: Khi phân tích thành phần của mẫu nước X, người ta xác định mẫu nước đó
chứa các ion Cl-, SO42-, K+, Na+. Mẫu nước X được gọi nước
A. cứng toàn phần.
B. cứng vĩnh cữu.
C. cứng tạm thời.
D. ớc mềm.
Câu 42: Hợp chất nào sau đây hiđroxit lưỡng tính?
A. Ca(OH)
2
.
B. Al(OH)3.
C. Fe(OH)
2
.
D. KOH.
Câu 43: Chất nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?
A. Tơ nilon-6.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
B. Sợi đay.
C. visco.
D. tằm.
Câu 44: Phản ứng nào sau đây phản ứng nhiệt nhôm?
A. 2Al + Fe
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Fe.
B. 2Al + 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
.
C. 2Al + 3Cl
2
2AlCl
3
.
D. 2Al + 2NaOH + 2H
2
O 2NaAlO
2
+ 3H
2
.
Câu 45: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. FeCl
3
.
B. NaOH.
C. CuSO
4
.
D. HNO
3
loãng.
Câu 46: Phản ứng trùng ngưng dùng để điều chế polime nào sau đây?
A. Poli(metyl metacrylat).
B. Poli(vinyl clorua).
C. Polietilen.
D. Poli(hexametylen adipamit).
Câu 47: Chất nào sau đây chỉ liên kết đơn trong phân tử?
A. CH3OH.
B. CH
2
=CHCHO.
C. CH≡CH.
D. CH
2
=CH
2
.
Câu 48: Hợp chất hữu nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?
A. (CH
3
)
3
N.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
B. CH
3
-NH-C
2
H
5
.
C. C
2
H
5
NH
2
.
D. CH
3
NH
2
.
Câu 49: Phân tử saccarozơ chứa bao nhiêu nguyên tử oxi?
A. 22.
B. 6.
C. 11.
D. 12.
Câu 50: Công thức hóa học của sắt (II) sunfua
A. Fe
2
(SO
4
)
3
.
B. FeS.
C. Fe
2
S
3
.
D. FeSO
4
.
Câu 51: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành chất khí?
A. NaHCO
3
HCl.
B. Ba(OH)
2
HNO
3
.
C. Na
2
CO
3
CaCl
2
.
D. AlCl
3
NaOH.
Câu 52: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl?
A. Zn.
B. Ag.
C. Au.
D. Cu.
Câu 53: Số nhóm amino (-NH
2
) trong phân tử lysin bằng
A. 2.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Có thể thấy năm nay các trường đã ra đề thi thử sớm hơn mọi năm, hy vọng giúp các bạn học sinh ôn luyện cũng như củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì THPT Quốc gia tốt nhất.

Để thi nằm trong FILE TẢI VỀ mời các bạn kéo xuống tải về MIỄN PHÍ

Đáp án đề Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

41D

42B 43A 44A 45B 46D 47A 48B 49C 50B
51A 52A 53A 54B 55D 56D 57D 58B 59C 60B
61C 62A 63B 64C 65C 66A 67D 68D 69B 70D
71C 72B 73D 74A 75A 76D 77C 78D 79B 80B

...........................

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa cùng  phần đáp án được gửi bạn đọc tham khảo. Đề thi bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa bộ đã đưa ra trước đó, đảm bảo nội dung ôn tập cho các bạn học sinh ôn thi THPT quốc gia.

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa để nắm chắc điểm 8, đòi hỏi các bạn học sinh phải thật chắc kiến nền tảng, vận dụng thật tốt. Ngoài ra có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.007
Sắp xếp theo

Môn Hóa học khối A

Xem thêm