Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lê Khiết, Quảng Ngãi

Trang 1/7 - Mã đề 144
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 LẦN 1
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Không kể giao đề)
ề có 50 câu)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 7 trang)
Họ tên : .........................................................Số báo danh : ..............Lớp…….
Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số
1, 2,3, 4,5,6
?
A.
6
P
. B.
4
6
C
. C.
4
A
. D.
4
6
.
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( 2;3; 6)
A
(0;5; 2)
B
. Trung điểm của đoạn
thẳng
AB
có tọa độ là
A.
( 2;8; 4)
I
. B.
(1;1; 4)
I
. C.
( 1;4;2)
I
. D.
(2;2; 4)
I
.
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa đ
Oxy
, điểm biểu diễn số phức
4 3
z i
có tọa độ là
A.
3;4
. B.
4;3
. C.
4; 3
. D.
3;4
.
Câu 4: Cho hàm s
3
( ) 4 2
f x x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
2
( ) 12
f x dx x C
. B.
4
( ) 3 2
f x dx x x C
.
C.
4
1
( ) 2
3
f x dx x x C
. D.
4
( ) 2
f x dx x x C
.
Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
là đường thẳng :
A.
2
x
. B.
2
y
. C.
1
y
. D.
2
x
.
Câu 6: Tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
1
5
25
x
x
A.
;2 .
S  
B.
;2 .
S  
C.
2; .
S

D.
1; .
S
Câu 7: Thể tích
V
của khối nón có bán kính đáy bằng
3
cm
và chiều cao bằng
4
cm
A.
3
12
V cm
. B.
3
36 .
V cm
C.
2
36 .
V cm
D.
2
12
V cm
.
Câu 8: Một hình lập phương có độ dài cạnh bằng
2
a
. Thể tích khối lập phương đó
A.
3
4
a
. B.
3
a
. C.
3
8
a
. D.
3
2 2
a
.
Câu 9: Cho hàm s
( ) sin 3
f x x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
1
( ) cos3
3
f x dx x C
. B.
1
( ) cos3
3
f x dx x C
.
C.
( ) 3cos3
f x dx x C
. D.
( ) 3cos3
f x dx x C
.
Câu 10: Một khối chóp có thể tích bằng
12
diện tích đáy bằng
4
. Chiều cao của khối chóp đó
bằng
A.
3
. B.
4
9
. C.
9
. D.
1
3
.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
2 2 2
( ): ( 1) ( 3) 16
S x y z
có bán kính bằng
Mã đề 144
Trang 2/7 - Mã đề 144
A.
32
. B.
9
. C.
16
. D.
4
.
Câu 12: Số phức liên hợp của số phức
4 2
z i
A.
4 2
z i
. B.
4 2
z i
.
C.
2 4
z i
. D.
2 4
z i
.
Câu 13: Nếu
4
3
2
f x dx
4
5
6
f x dx
thì
5
3
f x dx
A.
12
. B.
4
. C.
8
. D.
8
.
Câu 14: Đường cong trong hình vẽ bên là đ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?
A.
3
3 2.
y x x
B.
4 2
2 2.
y x x
C.
3 2
3 2.
y x x
D.
3 2
3 2
y x x
.
Câu 15: Cho cấp số cộng
( )
n
u
2
4
u
4
2
u
. Giá trị của
6
u
bằng
A.
6
6
u
. B.
6
0
u
. C.
6
1
u
. D.
6
1
u
.
Câu 16: Nghiệm của phương trình
3
log 2
x
A.
6
x
. B.
8.
x
C.
5
x
. D.
9.
x
Câu 17: Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như sau :
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
min 4
y
. B.
15
C Ð
y
. C.
max 5
y
. D.
4
CT
y
.
Câu 18: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng nào dưới đây không đi qua điểm
(0;1; 1)?
M
A.
4
( ): 2 15 13 0
P x y z
. B.
2
( ) : 4 2 12 10 0
P x y z
.
C.
3
( ) : 2 3 12 15 0
P x y z
. D.
1
( ): 4 2 12 17 0
P x y z
.
Câu 19: Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Trang 3/7 - Mã đề 144
Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
2;
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 1

.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;

.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;1
.
Câu 20: Tích phân
1
1
e
dx
x
bằng
A. e – 1 . B.
ln 2
e
. C. 1. D.
ln 1
e
Câu 21: Cho hai số phức
3 2
z i
4
w i
. Số phức
z w
bằng
A.
1
i
. B.
7
i
. C.
1 3
i
. D.
7 3
i
.
Câu 22: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của tham s
m
để phương trình
1
f x m
có 3 nghiệm phân biệt.
A.
1 3
m
. B.
1 4
m
. C.
2 5
m
. D.
0 4
m
.
Câu 23: Đạo hàm của hàm số
3
log 3 1
y x
trên khoảng
1
;
3
A.
3
.
3 1
x
B.
3
3 1 ln3
x
. C.
1
.
3 1 ln
x x
D.
3
.
1 ln3
x
Câu 24: Cho số thực
a
thỏa mãn
0 1
a
. Tính giá trị của biểu thức
3 5
2 3
15 4
. .
log
a
a a a
T
a
.
A.
8
T
. B.
11
T
.
C.
8
3
T
. D.
17
15
T
.
Câu 25: Nếu
2
1
(2 3 ( )) 4
x f x dx
thì
6
3
3
x
f dx
bằng
A.
4.
B.
1.
C.
1
3
. D.
1.
Câu 26: Gọi
,
M m
lần lượt là giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
( )
1 2
x
f x
x
trên đoạn

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lê Khiết, Quảng Ngãi vừa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi sắp tới của mình.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập tốt chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Lê Khiết, Quảng Ngãi, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 393
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm