Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Trần Thị Tâm, Quảng Trị có đáp án

Môn Toán - Trang 1/6 - Mã đề 001
SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
MÔN: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Có bao nhiêu cách xếp
6
người vào một bàn dài có
6
chổ ngồi.
A.
720
. B.
360
. C.
150
. D.
120
.
Câu 2: Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
5
u
và công bội
2
q
. Giá trị của
6
u
bằng:
A.
6
320
u
. B.
6
320
u
. C.
6
160
u
. D.
6
160
u
.
Câu 3: Cho hàm số
y f x
, có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
2
x
. B. Hàm số không có cực tiểu.
C. Hàm số có hai điểm cực tiểu. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
6
x
.
Câu 4: Cho hàm s
y f x
xác định liên tục trên khoảng
; ,
 
bảng biến thiên như
hình sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;

.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 2

.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1

.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;

.
Câu 5: Nghiệm của phương trình
2 7
x
là:
A.
7
log 2
x
. B.
7
x . C.
7
2
x
. D.
2
log 7
x
.
Câu 6: Với
a
b
là các số thực thỏa mãn
0 1
a
0
b
. Biểu thức
2
log
a
a b
bằng:
A.
2 log
a
b
. B.
2log
a
b
. C.
2 log
a
b
. D.
1 2log
a
b
.
Câu 7: Cho khối trụ diện tích đáy bằng
2
4
a
độ dài đường cao bằng
a
. Thể tích của khối trụ
đã cho bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
16
a
. C.
2
a
. D.
3
4
a
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
1; 2;4
A . Hình chiếu vuông góc của
A
trên trục
Oy
là:
A.
0;0;4
P . B.
1;0;0
Q . C.
0; 2;0
N . D.
1; 2; 4
M
.
Câu 9: Điểm
A
trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức
z
.
Mã đề 001
Môn Toán - Trang 2/6 - Mã đề 001
Khi đó mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
2 2
z i
B.
2
z i
C.
2
z i
D.
1 2
z i
Câu 10: Cho số phức
1 2
z i
. Số phức
z
được biểu diễn bởi điểm nào dưới đây trên mặt phẳng
tọa độ?
A.
1;2
P . B.
1;2
M . C.
1; 2
Q
. D.
1; 2
N
.
Câu 11: Cho hàm số
sin4
f x x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
1
d cos4
4
f x x x C
. B.
1
d cos 4
4
f x x x C
.
C.
d cos 4
f x x x C
. D.
d cos 4
f x x x C
.
Câu 12: Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng
5
, đáy là hình vuông cạnh bng
4
. Thể ch
khối lăng trụ là:
A.
64
. B.
100
. C.
20
. D.
80
.
Câu 13: Tập xác định của hàm số
1
3
y x
là:
A.
0;D

. B.
\ 0
D
. C.
D
. D.
0;D

.
Câu 14: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?
A.
4 2
2 1
y x x
. B.
4 2
1
3 1
4
y x x
. C.
4 2
2 1
y x x
. D.
4 2
4 1
y x x
.
Câu 15: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 5 1 2 16
S x y z
. Tâm I của mặt
cầu
S
có tọa độ là:
A.
5; 1; 2
. B.
5; 1;2
. C.
5;1; 2
. D.
5;1;2
.
Câu 16: Cho hình nón
N
đường kính đáy bằng
4
a
, đường sinh bằng
5
a
. Tính diện tích xung
quanh
S
của hình nón
N
.
A.
2
40
S a
. B.
2
36
S a
. C.
2
20
S a
. D.
2
10
S a
.
Câu 17: Trong không gian
,
Oxyz
cho đường thẳng
8 5
:
4 2 1
x y z
d
. Khi đó vectơ chỉ phương
của đường thẳng
d
có tọa độ là:
A.
4;2; 1
. B.
4; 2; 1
C.
4;2;1
. D.
4; 2;1
.
Câu 18: Cho số phức
1
1 2
z i
2
2 2
z i
. Tìm môđun của số phức
1 2
z z
.
A.
1 2
1
z z
. B.
1 2
2 2
z z
. C.
1 2
3
z z
. D.
1 2
5
z z
.
Môn Toán - Trang 3/6 - Mã đề 001
Câu 19: Tích phân
2
2
1
3 d
x x
bằng:
A.
61
9
. B.
61
3
. C.
4
. D.
61
.
Câu 20: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
là đường thẳng:
A.
1
x
. B.
2
y
. C.
1
y
. D.
2
x
.
Câu 21: Cho số phức
1 3
z i
, môđun của số phức
2
w z iz
A.
146
w
. B.
146
w . C.
10
w
. D.
0
w
.
Câu 22: Cho
a
là số dương, biểu thức
2
3
.
a a
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
A.
1
3
a
. B.
3
5
a
. C.
7
6
a
. D.
1
6
a
.
Câu 23: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên
và bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
Hỏi hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 24: Cho tứ diện
OABC
OA
,
OB
,
OC
đôi một vuông góc với nhau tại
O
2
OA
,
4
OB
,
6
OC
. Thể tích khối tứ diện
OABC
bằng
A.
48
. B.
16
. C.
8
. D.
24
.
Câu 25: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2; 3; 5
A
4; 5; 7
B . Phương trình mặt cầu
đường kính
AB
là:
A.
2 2 2
3 1 6 36
x y z
. B.
2 2 2
1 4 1 18
x y z
.
C.
2 2 2
6 2 12 36
x y z
. D.
2 2 2
3 1 6 18
x y z
.
Câu 26: Cho hàm số
2
1
3f x x x
x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
3 2
2
3 1
d
3 2
x x
f x x C
x
. B.
3 2
2
3 1
d
3 2
x x
f x x C
x
.
C.
3 2
d 3 ln
f x x x x x C
. D.
3 2
3
d ln
3 2
x x
f x x x C
.
Câu 27: Cho
1
2
d 3
f x x
. Tính tích phân
1
2
2 1 d
I f x x
.
A.
9
. B.
3
. C.
3
. D.
5
.
Câu 28: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng chứa hai điểm
1; 0;1
A
,
1; 2; 2
B
và song song với
trục
Ox
có phương trình là:
A.
2 2 0
y z
. B.
2 1 0
y z
. C.
0
x y z
. D.
2 3 0
x z
.
Câu 29: Gọi
M
,
m
lần ợt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
2 1
1
x
f x
x
trên
đoạn
0;3
. Tính giá tr
M m
.
A.
9
4
M m
. B.
9
4
M m
. C.
3
M m
. D.
1
4
M m
.
Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
1;2; 3
A
,
2;3;1
B
đường thẳng đi
qua
1;2; 3
A
và song song với đường thẳng
OB
có phương trình là:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Trần Thị Tâm, Quảng Trị được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để có thể đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp THPT thì việc luyện đề là rất cần thiết đối với các em học sinh. Nhằm đem đến cho các em tài liệu ôn thi hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Trần Thị Tâm, Quảng Trị có đáp án, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm