Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Trần Hưng Đạo, Nam Định

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
Mã đề thi: 001
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Toán- Lớp :12
Thời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian giao đề)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1:
Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
R
và có bảng xét dấu đạo hàm
'( )f x
như sau
Hàm số
( )y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
1.
Câu 2:
Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 1 2 3 4S x y z
. Toạ độ m của
S
là:
A.
1;2;3 .
B.
1;2;3 .
C.
1; 2; 3 .
D.
1; 2; 3 .
Câu 3:
Hàm số nào dưới đây đồng biến trên
R
?
A.
3
.y x x
B.
ln .y x
C.
4 2
2 3.y x x
D.
3 .
x
y
Câu 4:
Cho cấp số nhân
1 2
2, 6u u
. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A.
4.
B.
3.
C.
8.
D.
12.
Câu 5:
Một hình nón bán kính đáy bằng
3r cm
độ dài đường sinh
4l cm
. Diện tích xung
quanh của hình nón đó bằng
A.
3
12 .cm
B.
2
24 .cm
C.
2
12 .cm
D.
3
24 .cm
Câu 6:
Trong không gian
Oxyz
, véc nào véc chỉ phương của đường thẳng
1
:
2 3 1
x y z
d
?
A.
1; 3;2 .u
B.
2;3; 1 .u
C.
2; 3; 1 .u
D.
2;3; 1 .u
Câu 7:
Mô đun của số phức
3z i
bằng
A.
2.
B.
10.
C.
4.
D.
5.
Câu 8:
Họ nguyên hàm của hàm số
3 1
( )
x
f x e
là:
A.
3 1
1
.
3
x
e C
B.
3 1
.
x
e C
C.
3 1
3 .
x
e C
D.
3 1
.
ln 3
x
e
C
Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số
( ) sinf x x x
là:
A.
2
cos .
2
x
x C
B.
2
cos .x x C
C.
2
cos .
2
x
x C
D.
2
cos .x x C
Câu 10:
Cho
a
là số thực dương thoả mãn
10a
, mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
100
log 2 log .a
a
B.
10
log .a a
C.
log10 .
a
a
D.
log 1000 3 log .a a
Câu 11: Một khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 4 và chiều cao bằng 3. Thể tích của khối lăng trụ
đó bằng
A.
48.
B.
6.
C.
4.
D.
12.
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
Câu 12:
Nếu
1
0
( ) 2f x dx
5
1
2 ( ) 8f x dx
thì
5
0
( )f x dx
bằng
A.
4.
B.
10.
C.
6.
D.
2.
Câu 13:
Cho
,a b
là những số thực dương;
,
là những số thực tuỳ ý. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A.
.a a

B.
. .a a a
C.
. . .a b a b
D.
.
a
a
a
Câu 14:
Cho hai số phức
1z i
w 3 2i
. Phần thực của số phức
wz
là:
A.
3.
B.
2.
C.
4.
D.
.i
Câu 15:
Đồ thị hàm số
4 2
2 5y x x
cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
A.
1.
B.
0.
C.
2.
D.
5.
Câu 16:
Tích phân
1
2
0
x dx
bằng
A.
3.
B.
2
.
3
C.
4.
D.
1
.
3
Câu 17:
Nghiệm của phương trình
3
log 2 1 1x
là:
A.
1.x
B.
2.x
C.
0.x
D.
3.x
Câu 18:
Tập xác định của hàm số
3
1y x
là:
A.
\ 1 .R
B.
1; .
C.
1; .
D.
.R
Câu 19:
Công thức tính diện tích
S
của mặt cầu có bán kính
R
bằng
A.
3
4
.
3
R
B.
3
4 .R
C.
2
4
.
3
R
D.
2
4 .R
Câu 20:
Hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;
.
B.
;0
.
C.
3;1 .
D.
0;1 .
Câu 21:
Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như hình bên dưới
Giá trị cực đại của hàm số đã cho là:
A.
2.y
B.
1.y
C.
1.y
D.
0.y
Câu 22:
Cho tứ diện
.S ABC
2SA
và
SA
vuông góc với đáy
ABC
. Tam giác
ABC
diện
tích bằng
6
. Thể tích của khối tứ diện
.S ABC
bằng
A.
4.
B.
12.
C.
6.
D.
36.
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
Câu 23:
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
1
.
1
x
y
x
B.
2 1
.
1
x
y
x
C.
1
.
1
x
y
x
D.
3
3 1.y x x
Câu 24:
Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng nào sau đây song song với trục
Ox
?
A.
: 0.P z
B.
: 1 0.Q x y
C.
: 1 0.R x z
D.
: 1 0.S y z
Câu 25:
Hàm số
2
2
x x
y
có đạo hàm là:
A.
2
2 1
.2 .
x x
x x
B.
2
2 .ln 2.
x x
C.
2
2 1 .2 .
x x
x
D.
2
2 1 2 .ln 2.
x x
x
Câu 26:
Trong mặt phẳng toạ độ , điểm biểu diễn số phức
2 3z i
có toạ độ là:
A.
2;3 .
B.
2; 3 .
C.
3;2 .
D.
3;2 .
Câu 27:
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 8
2
x
y
x
là đường thẳng:
A.
1.y
B.
2.y
C.
4.y
D.
2.y
Câu 28:
Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 7 1y x x x
trên đoạn
2;1
bằng
A.
3.
B.
4.
C.
5.
D.
6.
Câu 29:
Từ một tổ
10
học sinh, có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh và sắp xếp 5 học sinh đó
vào một ghế dài ?
A.
10
5 .
B.
5
10
.C
C.
5
10 .
D.
5
10
.A
Câu 30:
Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;1;2A
3;1;0B
. Véc tơ
AB

có toạ độ là:
A.
4;2;2 .
B.
2;1;1 .
C.
2;0; 2 .
D.
1;0; 1 .
Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
2
log 2 logx x x
là:
A.
1
;1 .
2
B.
0;1 .
C.
1
;1 .
2
D.
0;1 .
Câu 32: Cho hình chóp
.S ABC
SA a
vuông c vi đáy, tam giác
ABC
vuông cân
B
với
AB BC a
( tham khảo hình vẽ). Tang của góc giữa
SC
SAB
bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.567
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm