Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Lam Sơn - Thanh Hóa (Lần 1)

2
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 LẦN 1
Môn: KHTN HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 205
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên t sinh:.....................................................................
Số báo danh: .........................................................................
Câu 1: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N trong phân tử?
A. Polietilen. B. Poli(vinyl axetat).
C. Poli(ure-fomanđehit). D. Poliacrilonitrin.
Câu 2: Trong hóa học cơ, phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?
A. NaOH + HCl NaCl + H
2
O. B. 4NO
2
+ O
2
+ 2H
2
O 4HNO
3
.
C. N
2
O
5
+ Na
2
O 2NaNO
3
. D. CaCO
3
Câu 3: Công thức nào sau đây thể công thức của chất béo?
t
0
Ca
O
+ C
O
.
A. (CH3COO)3C3H5. B. (C
17
H
35
COO)
2
C
2
H
4
.
C. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
2
H
3
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 4: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(etilen terephtalat). B. Polipropilen.
C. Polibutađien. D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 5: Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br
2
trong dung dịch. Giá trị của a bằng
A. 0,20. B. 0,30. C. 0,15. D. 0,25.
Câu 6: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ đựng lượng CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn
toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,0 gam so với ban đầu. Giá trị của V
A. 2,24. B. 3,36. C. 5,60. D. 4,48.
Câu 7: Dung dịch HNO
3
0,1 M pH bằng
A. 3,00. B. 2,00. C. 4,00. D. 1,00.
Câu 8: Hòa tan hết m gam chất rắn X gồm CaCO
3
KHCO
3
vào dung dịch HCl thu được 4,48
lít khí CO
2
đktc. Giá trị của m bằng
A. 15,00. B. 20,00. C. 25,00. D. 10,00.
Câu 9: Số đồng phân cấu tạo của anken C
4
H
8
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 10: Đốt cháy hết 4,5 gam đimetylamin thu được sản phẩm gồm N
2
, H
2
O a mol khí CO
2
. Giá
trị của a bằng
A. 0,20. B. 0,390. C. 0,10. D. 0,15.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
A.
Fructozơ nhiều trong mật ong.
B.
Đường saccarozơ còn gọi đường nho.
C.
thể dùng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
phân biệt saccarozơ glucozơ.
D.
Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch Br
2
thu được axit gluconic.
Câu 12: Trong phân tử Gly-Ala-Val-Phe, aminoaxit đầu N là
A. Phe. B. Ala. C. Val. D. Gly.
Câu 13: Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO
2
đktc vào dung dịch gồm 0,15 mol BaCl
2
; 0,08 mol Ba(OH)
2
0,29 mol KOH sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dihcj A m gam kết tủa. Giá trị của m bằng
A. 45,31. B. 49,25. C. 39,40. D. 47,28.
3 3
3
.
3
4 6 2
2
3
.
.
- -
2 2 3
2
3
.
3
.
3
.
2
.
t
0
3
2
2
2
)
2
.
3
.
3
.
3
.
3 2 5 2 2 3
2 5
,
2 5
2
-
2
3 3
3
t 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 201

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Lam Sơn - Thanh Hóa (Lần 1), tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn rèn luyện giải nhanh bài tập Hóa học. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Lam Sơn - Thanh Hóa (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm