Ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

Ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên đến chất nào sau đây ở trạng thái khí. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi, lý thuyết bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

A. Metylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Các amin đơn giản như: metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường.

Đáp án A

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn?

A. Trimetylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Xem đáp án
Đáp án D

Trimetylamin tồn tại trạng thái khí ở điều kiện thường.

Triolein và anilin tồn tại trạng thái lỏng ở điều kiện thường.

Alanin là amino axit tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện thường.

Câu 2. Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường

A. (C17H33COO)3C3H5

B. (C15H31COO)3C3H5

C. C6H5OH (phenol).

D. (C17H35COO)3C3H5

Xem đáp án
Đáp án A

(C17H33COO)3C3H5: là este tạo bởi C3H5(OH)3 và axit béo không no có chứa 1 nối đôi C=C là C17H33COOH

=> ở trạng thái lỏng ở đk thường.

Câu 3. Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

A. Anilin.

B. Glyxin.

C. Etanol

D. Metylamin

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

A. saccarozơ

B. tristearin

C. triolein.

D. tripamitin

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon.

B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.

C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hiđrocacbon, có thể phân biệt thành amin no, chưa no và thơm.

D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Hg.

B. Cu.

C. Ag.

D. Zn.

----------------------------------------

VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức tại mục Thi THPT Quốc gia 2023

Đánh giá bài viết
4 45.175
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm