Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Nam Yên Thành - Nghệ An

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
THPT NAM YÊN THÀNH
    
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
MÔN HÓA
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 1234
Câu 1:      
           
                  
A.   B.   C.   D.  
Câu 2:            
  

    
A.  B.  C.  D. 
Câu 3:       
    
      
         
A.  B.  C.  D. 
Câu 4:        
         
  
                 
     
A.  B.  C.  D. 
Câu 6:                
           
A.





B. 



C.



D.




Câu 7:                  
           
       
      
A.  B.   C.  D. 
Câu 8:        
A.  B. 
C. 
D. 
Câu 9:  không          
A.  B.   C.   D. 
Câu 10:        
A. 
B. 
C. 

D. 
Câu 11:    
  
 

      
          
A.   B.   C.   D.  
Câu 12:          

      
A.  B.   C.   D.  
Câu 13:                 
                    
           
A.  B.  C.   D. 
Câu 14:               
A.  B.  C.  D. 
Câu 15:                      
A.
B.
C.
D.
Câu 16:                
                   

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.  B.  C.  D.
Câu 17:         
A.
   
B. 
  
 
C.
   
D.
    
Câu 18:                  
      
A.  B.  C.  D. 
Câu 19:            
A.   
 B.   
C.    D. 
 
 
Câu 20:          
A.  B.  C.  D. 
Câu 21:  
              
               
A.   B.   C.   D.  
Câu 22:      
 

       
 
A. B. C. D.
Câu 23:     
   


             

              
        
           
   
               
     
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 24:           
     
  chỉ   một muối một ancol         
A. B. C. D.
Câu 25:        
   

 

   
  
                     
     
               
             
A.   B.   C.   D.  
Câu 26:      
        
       
  

   
      
   
 
       
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. B. C. D.
Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau:
      
   
   
    

    
  
     
 
   
   
     
         
A.  B.  C. 
Câu 28: Cho các phát biểu sau:
   
       
 
 
         
 

 

      
 
 

     
(e) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.
(g) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 29:           
        
A. H
2
SO
4 
 
2

3 

2
 
2

4
 
2

B. )
2  
2
4



2NH
3
 
2
2
2

C.  

 
2


 
2
 
2

D. 
 
 
H
2
 
2
Câu 30:      
       
        
       
         
         
        

         
A. B. C. D.
Câu 31:                 
    
    
       
A.
B.
C.
D.
Câu 32:              

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Nam Yên Thành - Nghệ An, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm