Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/4- Mã Đề 120
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI KSCL THPTQG LẦN I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . . . . . . . . . .
đề: 120
Câu 1:
Đc đim ca quan h quc tế vào đu nhng năm 70 ca thế kì XX là
xu hướng
A.
đối đầu Đông
Tây.
B.
hòa hoãn Đông – Tây.
C.
hợp tác Đông – Tây.
D.
đối đầu Âu
- Mĩ.
Câu 2:
Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế gii th hai là:
A.
Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
B.
Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
C.
thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
D.
th
ế
gii chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đng đ
u mi phe.
Câu 3:
Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là
A.
tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chc ASEAN.
B.
chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á.
C.
không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.
D.
chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu v
à Hàn Quốc.
Câu 4:
Chủ trương cu nước của Phan Bội Châu là
A.
phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội.
B.
dùng bạo động vũ trang để đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc.
C.
dùng cải cách kinh tế để nâng cao đời sống nhân
dân.
D.
thỏa hiệp với Pháp để được trao trả độc lập.
Câu 5:
Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông – Nguyên đến cùng, trên cánh tay các tướng sĩ quân đội nhà
Trần đã khắc chữ
A.
Nếu gặp giặc Mông
Nguyên, phải liều chết mà đánh
B.
Thề không đ
ội trời chúng với giặc Mông – Nguyên
C.
Hào khí Đông A
D.
Sát thát
Câu 6:
Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới th hai?
A.
Chủ nghĩa thực dân cũ.
B.
Chế độ độc tài thân Mĩ.
C.
Chủ nghĩa thực dân mới.
D.
Bảo vệ và củng cố độc lập dân tộc.
Câu 7:
Từ đầu những năm 90, Nhật n lực vươn lên thành một cường quốc chính trị để tương xng với vị thế
A.
chủ nợ lớn nhất.
B.
siêu cường kinh tế.
C.
siêu cường tài chính.
D.
cường quốc lớn nhất châu Á.
Câu 8:
Liên hệ kiến thc đã học, hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938
A.
Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta
B.
Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc
C.
Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng
D.
Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ
Câu 9:
Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cu nước?
A.
Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ
B.
Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam
C.
Các tư tưởng cu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta
D.
Con đường cu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối t
hoát
Trang 2/4- Mã Đề 120
Câu 10:
Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là
A.
Ngô Quyền
B.
Công Uẩn
C.
Lê Hoàn
D.
Đinh Tiên Hoàng
Câu 11:
Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là
A.
kháng chiến chống Pháp.
B.
xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C.
đấu tranh giành độc lập.
D.
Câu 12:
Cơ sở để Mĩ thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới th hai là
A.
tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh.
B.
sự ủng hộ của các nước đồng minh bị Mĩ khống chế.
C.
sự suy yếu của các nước tư bản châu Âu và Liên Xô.
D.
sự tạm lắng của phong trào cách mạng thế giới.
Câu 13:
Hiệp ước Bali (1976) được kí kết tại Hội nghị cấp cao lần th nhất của tổ chc ASEAN là tên viết tắt
của
A.
hiệp ước hợp tác phát
triển.
B.
hiệp ước hòa bình và hợp tác.
C.
hiệp ước thân thiện và hợp tác.
D.
Câu 14:
Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển
kinh tế sau Chiến tranh thế giới th hai là gì ?
A.
Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.
B.
Chi phí cho quốc phòng thấp.
C.
Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
D.
Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.
Câu 15:
Tại sao thực dân Anh ra sc kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?
A.
Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh
B.
Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa
C.
Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc
D.
Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát
Câu 16:
Nội dung nào
không phải
là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A.
Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.
B.
Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.
C.
Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
D.
Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
Câu 17:
Đặc điểm của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX là
A.
Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dâ
n
B.
Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thc hệ phong kiến
C.
Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
D.
Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Câu 18:
Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài
lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?
A.
Chủ nghĩa tư bản phương Tây ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông
B.
Nhật Bản tăng cường các hoạt động gây ảnh hưởng đến Việt Nam
C.
Phong k
iến Xiêm triển khai kế hoạch bành trướng thế lực ở Đông Nam Á
D.
Nhà Thanh ở Trung Quốc lăm le xâm lược nước ta
Câu 19:
Cuộc “cách mạng chất xám” đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất
A.
hóa chất lớn nhất thế giới.
B.
tàu thủy
lớn nhất thế giới.
C.
phần mềm lớn nhất thế giới.
D.
máy bay lớn nhất thế giới.
Câu 20:
Nguyên nhân chính khiến Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là gì?
A.
Nhà Nguyễn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân
B.
Nhà Nguyễn thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại sai lầm, thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và thiếu ý
chí quyết tâm đánh giặc
Trang 3/4- Mã Đề 120
C.
Ngọn cờ phong kiến đã li thời, không đủ sc hiệu triệu nhân dân chống Pháp
D.
Tiềm lực kinh tế, quân sự yếu hơn nhiều so với tư bản Pháp
Câu 21:
Tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là
A.
cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B.
C.
cách mạng dân chủ tư sản.
D.
Câu 22:
Năm 1945, Chiến tranh thế giới th hai kết thúc thắng lợi thuộc về
A.
Mĩ và Liên Xô.
B.
các lực lượng dân chủ tiến bộ.
C.
Anh và Pháp.
D.
Liên Xô và các nước Đồng minh.
Câu 23:
Nguyên nhân khiến quân Tống quyết định xâm lược Đại Việt lần th hai năm 1075 là
A.
do khó khăn trong nước và sự quấy nhiễu của quân Liêu, Hạ ở biên giới phía Bắc.
B.
do Đại Việt ngày càng lớn mạnh và uy hiếp sự tồn tại của nhà Tống.
C.
do Lý Thường Kiệt mở cuộc tập kíchvào quân Tống ở 3 châu (Khâm, Liêm, Ung).
D.
do Đại Việt không chịu sang triều cống nhà Tống.
Câu 24:
Điểm khác biệt trong chủ trương cu nước của Phan Châu Trinh với Phan Bội Châu là
A.
dựa vào Nhật đánh Pháp.
B.
thực hiện cải cách.
C.
thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D.
thực hiện bạo động.
Câu 25:
Đặc trưng kinh tế cơ bản nht ca Liên Xô từ sau 1921 đến năm 1925 là
A.
n
n kinh t
ế
hàng hóa nhi
u thành ph
n.
B.
n
n kinh t
ế
t nhiên, đóng kín.
C.
n
n kinh t
ế
k
ế
hoch hóa tp trung, bao c
p.
D.
n
n kinh t
ế
th trường xã hi ch nghĩa.
Câu 26:
Điểm giống nhau giữa kháng chiến chống Nam Hán (năm 1938), kháng chiến chống Tống lần 1 (năm
981) và kháng chiến chống Nguyên lần 3 (năm 1288) là
A.
diễn ra trong thời gian lâu dài.
B.
diễn ra trong thế kỉ XIII.
C.
có chiến thắng trên sông Bạch Đằng.
D.
do
nhà Trần lãnh đạo.
Câu 27:
Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” mà nước Nga thực hiện là
A.
Thi hành chính sách lao động cưỡng bc đối với nông dân.
B.
Nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế về mọi mặt.
C.
Nhà nước kiểm soát toàn
bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân.
D.
Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .
Câu 28:
Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN tiến hành chiến lược kinh tế hướng nội nhằm
A.
nhanh chóng xóa bỏ nền kinh tế nghèo nàn, trở thành những nước công nghiệp mới.
B.
thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật của nước ngoài.
C.
nhanh chóng xóa bỏ nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
D.
xây dựng nền kinh tế thị trường, theo định hướng xã
hội chủ nghĩa.
Câu 29:
Sự khác biệt cơ bản giữa “chiến tranh lạnh” với các cuộc chiến tranh thế giới đã qua:
A.
Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng, giằng co và không phân thắng bại.
B.
Không xung đột trực tiếp bằng quân sự.
C.
Chiến tranh lạnh chỉ diễn ra chủ yếu giữa hai nước Liên Xô và Mĩ.
D.
Chiến tranh lạnh làm cho thế giới luôn trong tình trạng cang thẳng.
Câu 30:
Yếu tố cơ bản nào chng tỏ cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để?
A.
Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, đưa giai cấp tư sản nắm quyền.
B.
Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.
C.
Cách mạng đạt đến đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh.
D.
Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản c
ách mạng.
Câu 31:
Nội dung nào dưới đây
không
phải là mục tiêu của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?
A.
Lật đổ chế độ phong kiến.
B.
Chống Pháp, giành độc lập.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 863
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm