Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1

Nội dung
Mức độ cần đạt
Tổng số
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng
cao
Phần
I.
Đọc
hiểu
- Ng liu:
văn bản nhật
dụng.
- Chỉ ra
phương
thức biểu
đạt được sử
dụng trong
văn bản
-Anh/chị hiểu
thế nào về ý
nghĩa 2 câu
thơ sau:
"Nếu
tt c đường
đời đều trơn
láng
Chc
gì ta đã nhn
ra ta”
- Phân tích tác
dụng của các
biện pháp tu
từ.
- Bày tỏ
thông điệp
nào có ý
nghĩa nhất
với anh/chị?
Tổng Số câu 1 2 1 4
Số điểm 0,5 1,5 1,0 3,0
Tỉ lệ 5 15% 10% 30%
Phần
II.
Làm
văn
Câu 1: Hãy
viết 01 đoạn
văn (khoảng
200 chữ) trình
bày suy nghĩ
của anh/chị
về 2 câu
thơ trong văn
bản ở phần
Đọc hiểu:
"Ta
hay chê rng
cuc đời méo
Sao ta
không tròn
ngay t trong
tâm
.
-Viết 01
đoạn văn.
Nội dung
Mức độ cần đạt
Tổng số
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng
cao
Câu 2: Phân
tích đoạn
trích mở đầu
Tuyên ngôn
độc lp (Hồ
Chí Minh).
Từ đó liên hệ
tới phần mở
đầu của Đại
cáo bình Ngô
(Nguyễn
Trãi) để nhận
xét về cách
xác lập chân
lí về quyền
độc lập dân
tộc của mỗi
tác giả.
Viết 01
bài văn.
Tổng
Số câu 1 1 2
Số điểm 2,0 5,0 7,0
Tỉ lệ 20% 50% 70%
Tổng
cộng
Số câu 1 2 2 1 6
Số điểm 0,5 1,5 3,0 5,0 10,0
T l 100%
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
ĐỀ THI KHẢO SÁT CĐ LẦN 1, LỚP 12
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: NGỮ VĂN
(Thi gian làm bài: 120 phút, không k thi gian phát đề).
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
TỰ SỰ
đục, dù trong con sông vn chy
Dù cao, dù thp cây lá vn xanh
Dù người phàm tc hay k tu hành
Đều phi sng t nhng điu rt nh.
Ta hay chê rng cuc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay t trong tâm?
Đất p ôm cho muôn ht ny mm
Nhng chi non t vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tt c đường đời đều trơn láng
Chc gì ta đã nhn ra ta
Ai trong đời cũng có th tiến xa
Nếu có kh năng t mình đứng dy.
Hnh phúc cũng như bu tri này vy
Đâu ch dành cho mt riêng ai.
(Lưu Quang Vũ)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2. Anh/chị hiểu thế nào về ý nghĩa 2 câu thơ sau:
"Nếu tt c đường đời đều trơn láng
Chc gì ta đã nhn ra ta”
Câu 3. Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ đầu của n bản. Nêu ngắn
ngọn tác dụng của các biện pháp tu từ đó.
Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
Hãy viết 01 đoạn n (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa
được gợi nên từ 2 câu thơ trong văn bản ở phần Đọc hiểu:
"Ta hay chê rng cuc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay t trong tâm
Câu 2 (5.0 điểm)
Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lp, Hồ Chí Minh viết:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn Ngữ văn năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 120 phút. Mời các bạn tham khảo.

-------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 2.020
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Văn Xem thêm