Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

VnDoc xin mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh, với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán hiệu quả nhất.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1. Cho số phức z = 1 + i\sqrt{3}. Số phức liên hợp của z là?

A. z = 1 - i\sqrt{3}

B. z = -1 - i \sqrt{3}.

C. z = -1 + i \sqrt{3}.

D. z = + i\sqrt{3}.

Câu 2. Cho cấp số cộng (un) có u1 = -2 và công sai d = 3. Số hạng u2 là?

A. u2 = -5.

B. u2 = -6.

C. u2 = 1.

D. u2 = 4.

Câu 3. Vectơ n = (1;-2;1) là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng nào dưới đây?

A. x + 2 y + z + 2 = 0

B. x - 2 y - z - 2 = 0

C. x + y - 2z + 1 = 0

D. x - 2 y + z +1 = 0

Câu 4. lim n2 - 3n3/2n3+ 5n - 2 bằng?

A. 1/2.

B. 1/5.

C. -3/2.

D. 0.

Câu 5. Tập hợp tất cả các nghiệm thực của phương trình A3x = 20x là?

A. {6}

B. {-3; 6}

C. {– 3}

D. { 4}

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm