Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Trần Phú - Quảng Ninh

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Trần Phú - Quảng Ninh, đề với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án và lời giải chi tiết các câu hỏi phân loại.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1. Tính môđun của số phức z biết z = (2i -1)(3 + i).

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 2. lim x→-oo 3x4 - 2x5/5x4+ 3x + 2 bằng:

A. -2/5

B. 3/5

C. -oo

D. +oo

Câu 3. Số các tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử với 1 ≤ k ≤ n là:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 4. Một khối lăng trụ có chiều cao 2a và diện tích đáy bằng 2a2. Tính thể tích khối lăng trụ.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 5. Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = -x3 + 3x2 + 9x.

A. (1;3)

B. (-3; -1)

C. (-1;3)

D. (-oo; +oo)

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Trần Phú - Quảng Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 592
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm