Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Phú - Hà Nội

SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠOHÀNÔI
TRƯỜNGTHPTTRẦNPHÚ‐HK
ĐỀTHITHỬ
(Đềkiểmtracó….trang)
KỲTHITRUNGHỌCPHỔTHÔNGQUỐCGIANĂM2018
Bàithi:KHOAHỌCTỰNHIÊN
Mônthithànhphần:{PAPERDESCR}
Thờigianlàmbài:{EXECTIMEAMT}phút,khôngkểthờigianphátđề

Câu 1. Điểm
M
trong hình vẽ bên
là biểu diễn số phức
A. 23zi. B. 32zi . C. 23zi. D. 32zi .
Câu 2.
2017 2
lim
2018 5
x
x
x

bằng
A.
2017
2018
.
B.
1
. C.
2
5
.
D. 0 .
Câu 3. Cho tập hợp
M
có 12 phần tử. Số tập con gồm 3 phần tử của
M
A.
3
12
C
. B.
3
12
A
. C.
312
.PP. D.
3
12 .
Câu 4. Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng
2
h
A.
3
Vh . B.
3
1
6
Vh
. C.
3
1
3
Vh
. D.
3
1
2
Vh
.
Câu 5. Cho hàm số ()
y
fx có bảng biến thiên như sau
Hàm số ()
y
fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A. (1;0) . B. (2;2) . C. (2; ). D. (;0) .
Câu 6. Cho hàm số ( )
y
fx liên tục trên đoạn [ ; ]ab. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số
()
y
fx , trục hoành và hai đường thẳng
x
a ,
x
b ( )ab . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi
quay
D quanh trục hoành được tính theo công thức
A.

2
() d
b
a
Vfxx
. B.

2
2()d
b
a
Vfxx
. C.

2
2
2()d
b
a
Vfxx
. D.
2
2()d
b
a
Vfxx
.
Câu 7. Cho hàm số ( )
y
fx có bảng biến thiên như sau
Điểm cực đại của hàm số

y
fx
A. 0x . B. 2x . C.

0;2
.
D.

2;0
.
Câu 8. Với a là số thực khác 0 bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.

22
log(10 ) log 1aa. B.
2
log 2logaa .
C.

22
log 10 10logaa . D. lg3 gao3loa .
Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số
32
() 4 3
f
xxx
A.
34
Cx. B.
43
x
xxC. C.
43
43
x
xC. D.
43
43
x
xxC.
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
(5; 6;7)A
. Hình chiếu vuông góc của
A
trên mặt
phẳng
()Ozx
là điểm
A. (5;0;7)M . B. (0; 6;0)N . C. (5; 6;0)P . D. (5;0;0)Q .
Câu 11. Đường cong trong hình bên
là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
21yx x . B.
42
21yx x . C.
32
21yx x . D.
32
41yx x .
Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng
123
:
21 5
xyz
d


. Đường thẳng
d
có một vectơ chỉ
phương là
A.
1
(2;1;5)u 

. B.
2
(2;1;5)u

. C.
3
(1; 2; 3)u

. D.
4
(2;1;5)u 

.
Câu 13. Tập hợp nghiệm của bất phương trình
37
1
1
2
2
x
x
A. (3; ) . B. (;3) . C. (0;3). D. (3;6) .
Câu 14. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng
2
3 a
và bán kính đáy bằng a . Tan của góc giữa một đường
sinh và mặt đáy của nón là
A. 22. B. 8 . C.
1
3
.
D.
22
3
.
Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm (3;0;0)M , (0;1;0)N (0;0; 2)P . Mặt phẳng ( )
M
NP
phương trình là
A. 10
31 2
xy z

. B. 0
31 2
xy z

. C. 10
312
xyz
. D. 10
31 2
xy z

.
Câu 16. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang
A.
2
1
2
x
y
x
. B.
3
2
1
x
y
x
. C.
2
1yx. D. sin
y
x .
Câu 17. Cho hàm số ()yfx có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm phương trình ( 5) 4 0
fx
A. 2. B.
3
. C. 1. D.
0
.
Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số
32
1
() 2 3 1
3
f
xxxx
trên đoạn [2;3] bằng
A.
5
3
.
B.
7
3
.
C. 1. D. 3.
Câu 19. Tích phân
7
2
2
d
1
x
x
x
bằng
ln 2 ln 5.ab
Giá trị của
2ab
bằng
A.
1
2
.
B.
3
2
.
C. 1. D. 2.
Câu 20. Gọi
1
z
2
z là hai nghiệm phức của phương trình
2
5420zz. Giá trị của biểu thức
22
12 21
zz zz
bằng
A.
8
25
.
B.
8
25
.
C.
2
25
.
D.
2
25
.
Câu 21. Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D

có cạnh bằng 2AB a , AD AA a
. (tham khảo hình bên)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng
B
D
A
D
bằng
A.
2
3
a
B. a C.
3a
D.
2
a
Câu 22. Một người vay 100 triệu đồng tại một ngân hàng với lãi suất 0,8% / tháng. Người đó lên kế hoạch trả hết nợ
trong thời gian 2 năm (bao gồm cvốn và lãi suất phải trả cho ngân hàng). Số tiền mỗi tháng người đó trả cho
ngân hàng là như nhau. Hỏi số tiền mỗi tháng người này phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu (đồng)?
A.
4.596.050
đồng. B.
4.815.620
đồng. C.
4.854.150
đồng. D.
4.632.820
đồng.
Câu 23. Một hộp chứa 13 quả bóng gồm 6 quả bóng màu xanh và 7 quả bóng màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng
thời 2 quả bóng từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng
A.
6
13
.
B.
5
13
.
C.
7
13
.
D.
8
13
.
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(2;2;4)A
(2; 4;2)B
. Mặt phẳng trung trực của
A
B
phương trình là
A.
23 0xyz
. B.
23 60xyz
. C.
13
23 1
xy z


.
D.
23 140xyz
.
Câu 25. Cho hình chóp tứ giác đều
.SABCD
có cạnh bên dài gấp đôi cạnh đáy. Gọi
M
là trung điểm của
SD
(tham khảo hình vẽ bên).

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Phú - Hà Nội, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Phú - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm