Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 2 - Bắc Ninh lần 1

1/7 - Mã đề 001
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Cho hàm số bậc ba
y f x
đồ thị như hình bên. Gọi
S
là tập hợp các
giá trị nguyên của tham số
a
trong khoảng
23;23
để hàm số
y f x a
đúng
3
điểm cực trị. Tính tng các phn t của
S
.
A.
3
. B.
250
.
C.
0
. D.
.
Câu 2. Biểu thức
3 63 2 5
. . 0
x x x x
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là
A.
8
3
P x
. B.
5
6
P x
. C.
1
3
P x
. D.
3
P x
.
Câu 3. Nghiệm của phương trình
1
sin .cos
2
x x
A.
2 ;
x k π k
. B.
;
4
x k
. C.
;
4
π
x kπ k
. D.
;
x k
.
Câu 4. Cho hình nón bán kính đáy
3
r
độ dài đường sinh
4l
. Tính diện tích xung quanh
xq
S
của hình nón đã cho.
A.
8 3
xq
S
. B.
12
xq
S
. C.
4 3
xq
S
. D.
39
xq
S
.
Câu 5. Cho dãy số
n
u
thỏa mãn
1 1 5 5
ln 2 3 ln 3ln 3lnu u u u
1
3
n n
u u
với mọi
1n
. Gọi n
giá trị số tự nhiên lớn nhất để
10
3
n
u
. Tính
2
6
n
A. 22. B. 250. C. 150. D. 175.
Câu 6. Giới hạn
2
1
2x 3
lim
1
x
x
x
bằng
A.
1
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 7. Cho khối chóp
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
2a
. Cạnh bên
SA
vuông góc với đáy
3SA a
. Tính thể tích
V
của khối chóp
.
S ABC
.
A.
3
3V a
. B.
3
4
a
V
. C.
3
3
V a
. D.
3
V a
.
Câu 8. Cho hình lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC
là tam giác vuông tại
B
,
,AB a
3BC a
, góc hợp
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2
ĐỀ KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: Toán 12
Thời gian làm bài 90 phút
(không kể thời gian giao đề)
Mã đề 001
2/7 - Mã đề 001
bởi đường thẳng
'AA
mặt phẳng
' ' 'A B C
bằng
0
45
, hình chiếu vuông góc của
'B
lên mặt phẳng
ABC
trùng với trọng tâm tam giác
ABC
. Tính thể tích khối lăng tr
. ' ' 'ABC A B C
.
A.
3
3
.
3
a
B.
3
.a
C.
3
.
3
a
D.
3
3
.
9
a
Câu 9. Cho miếng bìa hình vuông cạnh bằng
5m
. Để làm một mô hình kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ
4
tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy chính là cạnh của hình vuông rồi gấp lên, ghép lại thành hình chóp tứ
giác đều( tham khảo hình vẽ bên dưới). Để hình thể tích lớn nhất thì cạnh đáy của hình bằng bao
nhiêu?
A.
7 2
4
. B.
2
. C.
5 2
2
. D.
2 2
.
Câu 10. Tìm các khoảng đồng biến của hàm số
3 2
3 9y x x x
.
A.
3; 1
. B.
1;3
. C.
1;3
. D.
;
.
Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M trung điểm của cạnh BC, N
là điểm trên cạnh CD sao cho
CN 2ND
. Giả sử
11 1
M ;
2 2
và đường thẳng AN có phương trình
2x y 3 0
. Gọi
P a;b
là giao điểm của AN và BD. Giá trị
2a b
bằng:
A.
6
. B.
5
. C.
8
. D.
7
.
Câu 12. Cho hàm số
2016 9x 2016 9x
f(x)
x
.Tính giá trị của biểu thức:
S f 220 f 221 f 222 f 223 f 220 f 221 f 222 f 223 f 224
A.
24 7
B.
24 7
223
C.
6 7
55
D.
3 7
28
Câu 13. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình
3 2
3 5 2s t t t
, trong đó
t
tính bằng giây và
s
tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi
3t
là:
A.
2
24 /m s
. B.
2
12 /m s
. C.
2
17 /m s
. D.
2
14 /m s
.
Câu 14. Cho hai số thực
0
x
,
0
y
thay đổi thỏa mãn điều kiện:
2 2
x y xy x y xy
. Giá trị lớn
nhất của biểu thức:
3 3
1 1
M
x y
là:
3/7 - Mã đề 001
A.
9
. B.
16
. C.
18
. D.
1
.
Câu 15. Số hạng không chứa
x
trong khai triển
10
2
x
x
là.
A.
5
10
C
. B.
5 5
10
.2
C
. C.
5
10
C
. D.
5 5
10
.2
C
.
Câu 16. Hỏi hình đa diện ở hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?
A.
10m
. B.
12m
. C.
11m
. D.
20m
.
Câu 17. Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức
0 .2
t
S t S
,
trong đó
0
S
số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu,
S t
số lượng vi khuẩn A sau
t
phút. Biết sau
3
phút thì số lượng vi khuẩn
A
625
nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A
10
triệu con?
A.
19
phút. B.
48
phút. C.
12
phút. D.
7
phút.
Câu 18. Từ các đồ thị
log
a
y x
,
log
b
y x
,
log
c
y x
đã cho ở hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
0 1
c a b
. B.
0 1
a b c
. C.
0 1
c a b
. D.
0 1
c b a
.
Câu 19. Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên
?
A.
tan cosy x x
. B.
3 4
2 1
x
y
x
. C.
2
4
y x x
. D.
2
1
x
y
x
.
Câu 20. Biết phương trình
1 3
2 1
2 2
9 2 2 3
x x
x x
có nghiệm là
a
. Tính giá trị biểu thức
9
2
1
log 2
2
P a
A.
9
2
1
1 2
2
log
P
B.
1P
. C.
9
2
1 2
logP
. D.
1
2
P .
Câu 21. Cho hàm số
y f x
có đạo hàm liên tục trên
. Đồ thị hàm số
y f x
như hình vẽ sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thuận Thành 2 - Bắc Ninh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
1 397
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm