Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Phước (Lần 1)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Phước (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình (1/3)x > 9 là?

A. (-oo; -2)

B. (-oo; 2)

C. (2; +oo)

D. (-2; +oo)

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x2 + y2 + z2 + 2x - 6 y - 6 = 0. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu đó.

A. I (-1;3; 0); R = 16.

B. I (1; - 3; 0); R = 16.

C. I (-1;3; 0); R = 4.

D. I (1; - 3; 0); R = 4.

Câu 3: Cho hàm số y = f (x) có lim x→+oo f (x) = 1 và lim x→-oo f (x) = -1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình x = 1 và x = -1

B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình y = 1 và y = -1

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại x = 4

C. Hàm số đạt cực đại tại x = 2

B. Hàm số đạt cực đại tại x = -2

D. Hàm số đạt cực đại tại x = 3

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Phước (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 383
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm