Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường Trần Nhân Tông - Quảng Ninh

VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường Trần Nhân Tông - Quảng Ninh, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và kèm theo đáp án sẽ giúp các các bạn học sinh giải nhanh bài tập Toán một cách hiệu quả.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1. Đường cong hình bên là đồ thị hàm số y = ax + b/cx + d với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

A. y' < 0, ∀x ≠2

B. y' < 0, ∀x ≠1

C. y' > 0, ∀x ≠2

D. y' > 0, ∀x ≠1

Câu 2. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số y = ax4 + bx2 + c với a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

A. a < 0;b > 0, c < 0

C. a > 0;b < 0, c < 0

B. a < 0;b < 0, c < 0

D a > 0;b < 0, c > 0

Câu 3. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng (-oo; +oo)

A. y = x +1/x + 3

B. y = -x3 + x +1

C. y = x - 1/x - 2

D. y = -x3 + 3x2 - 9x

Câu 4. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R và có bảng biến thiên:

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất bằng -2

B. Hàm số có hai điểm cực trị .

C. Hàm số có hai tiệm cận ngang.

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5 và giá trị nhỏ nhất bằng -2

Câu 5. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số y = x4 - 4x2 + 3

A. yCT = 4

B. yCT = -6

C. yCT = -1

D. yCT = 8

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường Trần Nhân Tông - Quảng Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm