Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 3 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 3 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương là đề thi thử đại học môn Vật lý có đáp án dành cho các bạn luyện đề, ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2015 sắp diễn ra trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 3 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

Ngày thi: 21/06/2015

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3
NĂM HỌC 2014-2015
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1.

Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa mà tỷ số giữa lực căng dây cực đại và lực căng dây cực tiểu trong quá trình dao động là 1,025 thì biên độ góc của dao động gần giá trị nào sau đây nhất

A. 80 B. 90 C. 70 D. 60

Câu 2: Một sóng dừng trên dây có tần số f = 25Hz và tốc độ truyền sóng là v = 0,5m/s. N là một nút sóng, hai điểm P, Q nằm về hai phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là 7/6 cm và 2/3 cm. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có tốc độ khác không thì tỉ số giữa vận tốc của P so với Q là

A. v1/v2 = -√3 B. v1/v2 = -1/√3 C. v1/v2 = √3 D. v1/v2 = 1/√3

Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với bước sóng λ = 0,45 μm, khoảng cách giữa hai khe là a = 0.8mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,6m. Trong khoảng giữa hai điểm M, N nằm về hai phía của vân trung tâm, cách vân trung tâm những khoảng 2,8mm và 3,8mm số vân sáng, số vân tối lần lượt là

A. 7; 7 B. 7; 8 C. 8; 7 D. 8; 8

Câu 4: Đặt một nguồn âm phát ra sóng cầu đẳng hướng trên mặt phẳng của tam giác đều ABC. Một người đứng ở A hoặc B hoặc C thì thấy âm có độ to như nhau vì mức cường độ âm tại các điểm đó đều bằng 50dB. Vậy khi người đó di chuyển trên các cạnh của tam giác ABC thì tại điểm âm nghe thấy to nhất mức cường độ âm tại đó gần đúng với giá trị nào nhất trong các giá trị sau

A. 55dB B. 62dB C. 100dB D. 75dB

Câu 5: Vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30' (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA, vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:

A. Sóng trung B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng dài

Câu 6: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L = 2/π, tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp theo thứ tự. Điểm M giữa cuộn dây và tụ điện, điểm N giữa tụ điện và điện trở. Tần số dòng điện trong mạch là f=50(Hz) thì điện áp hai đầu đoạn MB trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn AB và điện áp hai đầu đoạn MN trễ pha 3π/4 so với điện áp hai đầu đoạn AB, giá trị điện trở và điện dung của tụ điện là

A. 50(Ω); 1/π 10-4 F B. 100(Ω); 2/π 10-4 F C. 50(Ω); 2/π 10-4 F D. 100(Ω); 1/π 10-4 F

Câu 7: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(2πt + π/3) cm.
Chọn phát biểu không đúng

A. Pha ban đầu là π/3 B. Tần số góc là 2π rad/s

C. Thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng D. Biên độ dao động là 5cm

Câu 8: Một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra suất điện động xoay chiều có tần số f= 50Hz, phần ứng gồm 10 cuộn dây mắc nối tiếp. Tốc độ quay của roto là

A. 10 vòng /phút B. 10 vòng /giây C. 5 vòng /giây D. 2 vòng /phút

Câu 9: Một máy thu thanh( radio) có thể thu cả dải sóng FM và AM bằng cách thay đổi cuộn cảm của mạch chọn sóng nhưng vẫn dùng chung một tụ xoay. Khu thu sóng FM máy thu được sóng có bước sóng từ 2m đến 12m. Khi thu sóng AM, dải sóng thu được có bước sóng dài nhất là 720m. Bước sóng ngắn nhất trong dải AM mà máy thu được là

A. 80 m B. 120m C. 100 m D. 160 m

Câu 10: Đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần R = 50Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/2π H và một tụ điện có điện dung C = 1/π 10-4 F mắc nối tiếp theo thứ tự. Điểm M giữa điện trở và cuộn dây, điểm N giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz, độ lệch pha của điện áp giữa 2 điểm A và N đối với điện áp giữa 2 điểm M và B là

A. 3π/4 B. π/2 C. -3π/4 D. π/4

Câu 11: Đoạn mạch AB gồm AM và MB nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa một biến trở R, đoạn MB chứa cuộn dây có điện trở r và hệ số tự cảm L, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi. Khi biến trở có giá trị R= 80Ω thì công suất trên biến trở đạt cực đại đồng thì khi đó tổng trở của mạch chia hết cho 40. Hệ số công suất của đoạn MB và đoạn AB lần lượt là

A. 3/8; 5/8 B. 1/17; √2/2 C. 33/118; 113/160 D. 1/8; 3/4

Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,5m. Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp là 1,92mm. Bước sóng ánh sáng được sử dụng trong thí nghiệm là

A. 0,48 μm B. 0,64 μm C. 0,645 μm D. 0,43 μm

Câu 13: Thí nghiệm dùng để đo bước sóng ánh sáng là thí nghiệm

A. thí nghiệm giao thoa B. thí nghiệm quang phổ

C. thí nghiệm tán sắc D. thí nghiệm quang điện

Câu 14: Dụng cụ nào sau đây hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong

A. cặp nhiệt điện B. máy phân tích quang phổ

C. pin mặt trời D. Laze

Câu 15: Một máy phát điện xoay chiều một pha, roto là một nam châm điện có hai cặp cực quay với tốc độ n vòng /giây. Một mạch RLC nối vào hai cực của máy phát tạo thành mạch kín. Khi roto quay với tốc độ n1 = 15 vòng /giây thì dung kháng của tụ bằng điện trở. Còn khi roto quay với tốc độ n2 = 20 vòng /giây thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại. Để cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ

A. 12 vòng /giây B. 60 vòng /giây C. 17,2 vòng /giây D. 25 vòng /giây

Câu 16: Chọn phát biểu đúng

A. Sóng âm truyền tốt nhất trong không khí

B. Tốc độ lan truyền của sóng cơ phụ thuộc vào bản chất của môi trường

C. Sóng âm không phải là sóng cơ

D. Sóng cơ truyền được trong mọi môi trường vật chất và kể cả trong chân không

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

1

D

11

D

21

D

31

B

41

C

2

B

12

A

22

D

32

C

42

D

3

B

13

A

23

D

33

A

43

B

4

C

14

C

24

C

34

C

44

A

5

A

15

B

25

B

35

C

45

B

6

A

16

A

26

B

36

B

46

C

7

A

17

C

27

D

37

B

47

A

8

D

18

D

28

D

38

A

48

A

9

B

19

D

29

C

39

A

49

D

10

B

20

A

30

C

40

C

50

A

Đánh giá bài viết
1 507
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lý khối A Xem thêm