Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 2)


 2018



 ...: .
 ..
 

A.
B.
C.
D.
 n mch AB gn tr thun R, cun cm thu t c n dung C
mc ni tin mch m
chiu
0
2cosu U t


, ( vu chnh L t L
1
n th hiu
d cng U
Rmax
. u chnh L t L
2
in th hiu du
cun c cng U
Lmax

Cmax


max max
5
LR
UU

A.
ax
max
2
5
Cm
L
U
U
B.
ax
max
5
2
Cm
L
U
U
C.
ax
max
1
5
Cm
L
U
U
D.
ax
max
1
25
Cm
L
U
U
 

A. 84 m/s B. 30 m/s C. 60 cm/s D. 60 m/s
 Mt mn cha mn tr thut cun c t cm

mt t n dung
4
2.10
()CF
mc ni tip vn mt
u 
0
cos ( )u U t V
 n tc thi trong mch
i mt thy rng
11
( ) 200 2 ; ( ) 2 2u t V i t A
. Ti th
3
4
T
ghi nhn

22
( ) 0 ; ( ) 2 2u t V i t A
n chy qua m
A.
4 2 os 50
2
i c t A




B.
4 2 os 50
4
i c t A




C.
4 os 50
4
i c t A




D.
4 os 100
2
i c t A




M
 

A. 2,5 J B. 0,5 J C. 0,25 J D. 0,75 J
 
 
A. 72cm B. 24cm C. 48cm D. 32cm
 Mn mch AB gm tr thuc ni tip vi cun c t ct
n mch AB mt hin th
2cos(100 )u U t V
. Gi u
R

L
c thi gia hai
n tr t rng 625u
2
R
+ 256 u
2
L
= 1600 (V
2
 L ca cu
A.
4
25
H
B.
4
10
H
C.
1
4
H
D.
1
2
H


A. 72cm B. 8cm
C.
64 8 3cm
D. 68cm
 
A.
B.
C.
D.
 
A.
B.
C.
D.
 
A.
B.
C.
D. 
 

A. 100cm/s B. 300cm/s C. 125cm/s D. 200cm/s
 




40 3 /cm s


A. 9,3cm B. 16cm C. 26,5cm D. 12cm
 
A.
B.
C.
D.
  s  
A. 20 B. 100 C. 1000 D. 400
Mi mt bn t C. a t i
ng t ng bng ba l
A. 6 nC
B.
93nC
C. 9 nC
D.
92nC
 Mt con lm m khng m treo u mt s
ng nh tc trng g v
0
. Nt con l
trong mt  ng
E
ng thng xui sao cho qE = 8mg
a con l
A.
0
9
T
T
B. T = 8T
0
C.
0
3
T
T
D. T = 3T
0
t mt hin th
220 2cos 100u t V
u mn mch ch n cm thun
v t cm
t trong mng:
A. 0 W B. 121 W C. 242 W D. 484 W
 khi ca m ph

A. M B. Anten C. Mch biu D. Mch khui
n tht khon trong hai
 l
1

2
 a mng ca lc t  ln

A.
7
12
2
2 .10
II
F
r
B.
7
12
2 .10
II
F
r
C.
7
12
2.10
II
F
r
D.
7
12
2
2.10
II
F
r
 Cho m   B ngun gm 3 pin ging nhau, mng
e
0
n tr trong r
0
i 3 W - ng dung dch AgNO
3
,
cc ant bng bc (b 108, n = 1). Bit sau th08g bc gi
catn tr trong r
0
ca m

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm