Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Hà Giang

S O
T
 C
 THI TH TRUNG HC PH C GIA
C 2017 -2018
C T 
n : V
Thời gian làm bài : 50 phút không kể thời gian phát đề
H ..
S ..
 Một khung dây cứng, phng diện tích 25cm
2
, gồm 10 vòng dây, đặt trong t trường đều, mt phng
khung dây vuông góc vuông góc với các đưng cm ng t. Cm ng t biến thiên theo thời gian như đồ th
hình vẽ. Tính độ biến thiên của t thông qua khung dây kể t t = 0 đến t = 0,4s.
A.
5
5.10 Wb
B.
5
7.10 Wb
C. D.
5
6.10 W .b
 S hình thành dao động điện t trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây?
A. Hiện tượng cộng hưởng điện C. Hiện tượng cm ứng điện t
B. Hiện tượng t cm. D. Hiện tượng t hóa
 Mt sợi y đàn dài 1 m, rung vi tn s 200Hz, quan sát sóng dừng trên y ta thấy 6 nút. Tốc độ
truyền sóng trên dây là
A. 79,5m. B. 80m. C. 66,2m. D. 66,7m
 Khi ngm chng vô cực, độ bội giác qua kính lúp phụ thuộc vào
A. Độ cao ảnh và độ cao vt C. Khoảng nhìn rõ ngắn nht ca mắt và độ cao vt
B. Tiêu cự của kính và độ cao vt. D. khoảng nhìn rõ ngắn nht ca mắt và tiêu cự kính.
 Khi nói về mt h dao động cưỡng bc giai đoạn ổn định, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tn s ca h dao động cưỡng bức luôn bằng tn s dao động riêng của h
B. Biên độ ca h dao động cưỡng bc ph thuộc vào tần s ca ngoi lực cưỡng bc
C. Tn s ca h dao động cưỡng bc bng tn s ca ngoi lực cưỡng bc
D. Biên độ ca h dao động cưỡng bc ph thuộc biên độ ca ngoi lực cưỡng bc
 Một bình điện phân đựng dung dch AgNO
3
, cường độ dòng điện chy qua bình điện phân I = 1A.
Cho A
Ag
= 108, n
Ag
= 1, hng s F = 96500 C/mol. Lượng Ag bám vào catot trong thời gian 16 phút 5 giây là:
A. 1,08kg. B. 1.08mg. C. 0,54g. D. 1,08g.
 Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiu 1 pha dựa vào:
A. Hiện tượng t cm C. Khung dây quay trong điện trường.
B. Hiện tượng cm ứng điện t. D. Khung dây chuyển động trong t trường
 Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i u cường độ dòng điện trong mạch hiệu đin thế gia
hai đầu cuộn dây tại mt thời điểm nào đó, I
o
cường độ dòng điện cực đại trong mch. H thc biu din mi
liên hệ gia i,u, I
0
A.
2 2 2
0
C
I i u
L

C.
2 2 2
0
L
I i u
C

B.
2 2 2
0
C
I i u
L

D.
2 2 2
0
L
I i u
C

 Một người đèo hai thùng c phía sau xe đạp xe đạp trên một con đường lát tông. C cách 3
m, trên đường lại một cái rãnh nhỏ. Chu dao động riêng của nước trong thùng 0,6s. Để nước trong
thùng sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vn tốc là bao nhiêu?
A. V = 18km/h. B. v = 18,/s. C. v = 10km/h. D. v = 10m/s
 Mt mch xoay chiều RLC không phân nhánh trong đó R = 50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mch mt hiu
điện thế U = 120V, f≠0 thì lệch pha vi u một góc 60
0
, công suất ca mạch là
A. 36W. B. 72W. C. 144W. D. 288W
 Mt mạch dao động LC gm cuộn dây có L = 50mH và tụ điện có C = 5μF. Nếu đoạn mạch có điện tr
thun R = 10
-2
Ω, thì để duy trì dao động trong mạch luôn giá trị cực đại ca hiệu điện thế gia hai bn t
điện là U
0
= 12V. ta phi cung cp cho mch một công suất là
A. 72nW. B. 72mW. C. 72μW. D. 7200W
 Đặt điện áp u = U
0
.cos(100πt π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mc ni tiếp thì cường độ
dòng điện trong mạch là i = I
0
.cos (100 πt +π/6) (A). Hệ s công suất của đoạn mch bng:
A. 0,86. B. 0,50. C. 0,71. D. 1,00
 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mc ni tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cm thun
L = 0,1/π (H), tụ điện C = 5.10
-4
(F) điện áp giữa hai đu cun cm thuần
20 2.cos(100 )(V)
2
L
ut

. Biu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:
A.
C.
40 2.cos(100 t / 4)Vu


B.
D.
40 2 .cos(100 t / 4)Vu


 Một người nhìn một hòn sỏi dưỡi đáy một b nước thy nh của dường như cách mặt nước mt
khong 1,2m, chiết sut của nước là n = 4/3. Độ sâu của b nước là
A. h = 90cm. B. h = 10dm. C. h = 1,8m. D. h = 16dm
 15: Hai điện tích đim q
1
= 5. 10
-9
C, q
2
= -5.10
-9
C đặt t hai điểm cách nhau 10cm trong chân không. Độ
ln của cường độ điện trường tại điểm nằm ngay trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích
là:
A. 0 V/m. B. 1,800V/m. C. 36000V/m. D. 18000V/m
 Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trưng của Trái Đất tại phòng thí nghim, mt học sinh đo được
chiều dài của con lắc đơn là l = (800 ± 1) mm thì chu kì dao dộng là T = (1, 78 ± 0,02)s. Lấy π = 3,14. Gia tốc
trọng trường ca Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là
A. (9,96 ± 0,24) m/s
2
C. (9,96 ± 0,21 ) m/s
2
B. (9,75 ± 0,2)m/s
2
D. (10,2 ± 0,24) m/s
2
 Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều hình sin?
A. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian
B. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thi gian
D. ờng độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian
 Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:
A. Tác dụng nhit C. Tác dụng cơ học
B. Tác dụng hóa học D. Tác dụng t
 Cơ thể con người có thân nhiệt 37
0
C là một nguồn phát ra
A. Tia t ngoi B. Tia gamma C. Tia hng ngoi. D. tia Rơn-ghen
 ớc sóng là khoảng cách giữa hai điểm
A. Gn nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha
B. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha
C. Gn nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha
D. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha
 Người ta mun to ra t trường cảm ng t B = 250.10
-5
T bên trong một ống day dòng đin
chy trong mỗi vòng của ống y ch 2A thì số vòng y quấn trên ng phải bao nhiêu? Biết ống y dài
50 cm.
A. 7490 vòng B. 479 vòng C. 4790 vòng D. 497 vòng
 Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện t?
A. Sóng điện t là sự lan truyền trong không gian của điện t trường biến thiên theo thời gian
B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì
C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2
D. Sóng điện t dùng trong thông tin liên lạc gọi là sóng vô tuyến

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Hà Giang, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Hà Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm