Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Thái Bình

Hm
S GD 

 KIM TRA CHNG LN M
 LP 12
Thi gian làm bài: 90 phút;
gồm 04 trang, 50 câu trắc nghim)
H  S ..
 Một đoạn mch gm một điện tr thun mc ni tiếp vi mt t điện. Biết hiệu đin thế hiu dng hai
đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện tr là 60 V. Hiệu điện thế hiu dng hai đầu t điện là
A. 40V B. 160V C. 60V D. 80V
 Chọn câu đúng về pha của ly độ, vn tốc và gia tốc của dao động cơ điều hòa
A. Vn tc chm pha
2
so với li độ C. Ly độ chm pha
2
so vi vn tc
B. Vn tốc ngược pha so vi gia tc D. Ly độ cùng pha với gia tc
 Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A. Vôn kế B. am pe kế C. tĩnh điện kế D. công tơ điện
 Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
.cosɷt vào hai đầu đoạn mch ch điện tr thun. Gọi U là điện áp hiệu
dng giữa hai đầu đoạn mch; i, I
0
I lần lượt giá trị tc thời, giá trị cực đại giá trị hiu dng của cường
độ dòng điện trong mch. H thức nào sau đây sai?
A.
00
0
UI
UI

B.
00
2
UI
UI

C.
22
22
00
1
ui
UI

D.
0
ui
UI

 Một y đàn dài 40 cm, căng hai đầu c định, khi dây dao động vi tn s 600Hz ta quan sát trên dây
có sóng dừng vi hai bụng sóng. Tốc độ sóng trên dây là
A. V = 120 m/s B. v = 480 m/s C. v = 240 m/s D. v = 79,8 m/s
 Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng vi tn s 50
Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9 cm trên đường đi
qua S luôn dao động cùng pha vi nhau. Biết rng vn tc truyền sóng nm trong khong t 70 cm/s đến 80
cm/s. Vn tc truyền sóng trên mặt nước là
A. 75 cm/s B. 70 cm/s C. 72 cm/s D. 80 cm/s
 Nếu đặt vào hai đầu cuộn y một điện áp mt chiều 9V thì cường độ dòng điện trong cuộn y là 0,5
A. Nếu đặt vào hai đu cuộn y một điện áp xoay chiều tần s 50 Hz giá tr hiu dụng 9V thì cường
độ dòng điện hiu dng qua cuộn dây là 0,3 A. Đin tr thuần và cảm kháng của cuộn dây là
A. R = 30 Ω, Z
L
= 18 Ω B. R = 18Ω; Z
L
= 24 Ω
A.
3A
B.
.(2 3)A
C.
.(2 3)A
D.
3
2
A
 Trong hiện tượng giao thoa với A, B là hai nguồn kết hp. Khoảng cách ngắn nht giữa điểm dao động
với biên độ cực đại và điểm dao động với biên độ cc tiểu trên đoạn AB bng
A. Mt nửa bước sóng B. Một bước sóng
C.
Mt phần tư bước sóng D. Mt s ngun lần bước sóng.
 Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bng
A. Mt phần tư bước sóng B. Mt nửa bước sóng
C. Hai lần bước sóng D. Một bước sóng
 Một điện tr R = 4 được mắc vào nguồn điện suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì
công suất ta nhiệt trên điện tr này là 0,36 W. Tính điện tr trong r ca nguồn điện.
A. 1 Ω B. 3 Ω C. 2 Ω D. 4 Ω
 Đặt điện áp u =
220 2.cos(100 t)(V)u
vào hai đầu đoạn mch ni tiếp gồm điện tr 20 Ω, cuộn
cm thuần có độ t cm
0,8
H
và tụ điện có điện dung
3
10
6
F
. Khi điện áp tức thi giữa hai đầu điện tr bng
110 3V
thì điện áp tức thi giữa hai đầu cun cảm có độ lớn là
A. 330 V B.
440 3V
C. 440 V B.
330 3V
 Con lắc xo gồm vt khi ợng m xo đ cng k treo thẳng đứng. Khi vt VTCB xo
giãn 2,5 cm. Nâng vật lên thẳng đứng đến v trí xo không biến dạng cung cấp cho vt vn tc 0,5 m/s
hướng xung thẳng đứng cho vật DĐĐH. Lấy g = 10 m/s
2
. Biên độ dao động
A.
2,5 2cm
B. 7,5 cm C. 5 cm D. 2,5 cm
 Đon mạch đin xoay chiu AB ch cha mt trong các phần tử: điện tr thun, cuộn dây hoc t điện.
Khi đặt hiệu điện thế
0
.sin
6
u U t V




lên hai đầu A B thì dòng điện trong mạch có biểu thc
0
.sin
3
i I t A




. Đoạn mch AB cha
C. R = 18 Ω, Z
L
= 12 Ω D. R = 18 Ω; Z
L
= 30 Ω
 Nguồn sóng O dao động vi tn s 10 Hz, dao động truyền đi với vn tốc 0,4 m/s trên phương Oy.
Trên phương y hai điểm P Q theo th t đó PQ = 14 cm. Cho biên độ a = 1cm biên độ không thay
đổi khi sóng truyền. Nếu ti thời điểm nào đó P có ly độ 1cm thì ly độ của Q là
A. -1 cm B. 0,5 cm C. 1 cm D. 0
 Mt vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Quãng đường ln nhất mà vật đi được trong khong
thi gian t = 3T/4 là
A. Đin tr thun B. t điện
C. Cuộn dây thuần cm D. cuộn dây có điện tr thun
  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh mt hiu điện thế
220 2.cos (V)
2
ut




thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch biểu thức
2 2.cos (A)
4
it




.
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là
A. 220 W B. 440 W C.
440 2W
D.
220 2W
 Nguồn sóng O dao đng vi tn s 50 Hz, biên đ a (cm), dao động truyền đi với vn tốc 5 m/s trên
phương Ox với OA = 32,5 cm. Chọn phương trình dao động tại A pha ban đầu bằng 0, phương trình dao
động tại O là
A.
.cos(100 )(cm)x a t


B.
.cos 100 (cm)
2
x a t




C.
3
.cos 100 t (cm)
2
xa




D.
.cos(100 )(cm)x a t
 Vt nh khối lượng 200 g trong mt con lắc xo dao động điều hòa với chu T biên độ 4 cm.
Biết trong một chu kì, khoảng thời gian đ vt nh độ ln gia tốc không nhỏ hơn
2
500 2 /cm s
2
T
. Độ
cng của lò xo là:
A. 50 N/m B. 20 N/m C. 30 N/m D. 40 N/m
 Mt con lắc đơn độ dài l, trong khong thời gian ∆t thực hiện được 6 dao động. Người ta gim
bớt độ dài của nó đi 16 cm cũng trong khong thời gian ∆t như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài
ban đầu ca con lắc là
A. l = 9cm B. l = 9m C. l = 25 m D. l = 25 cm
 Tại hai điểm M N trong một môi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp cùng phương
cùng pha dao động. Biết biên độ, vn tc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tn s của sóng bằng 40 Hz
s giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gn nhau nht
cách nhau 1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng:
A. 0,6 m/s B. 0,3 m/s C. 2,4 m/s D. 1,2 m/s
 Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta thy khong thi gian gia 2 thời điểm gn nht
dây duỗi thẳng 0,1s, khoảng cách giữa 2 điểm luôn đứng yên kề nhau 5 cm. Tốc độ truyền sóng trên
dây là
A. 25 cm/s B. 50 cm/s C. 20 cm/s D. 100 cm/s
 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tt dn?

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Thái Bình

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Thái Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Thái Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Thái Bình, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.433
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Ngô Diệu Linh
    Ngô Diệu Linh

    Có đáp án k ạ

    Thích Phản hồi 19:31 16/06

Thư viện Đề thi

Xem thêm