Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 - Đề số 01

Trang 1
ĐỀ SỐ 01
Giáo viên: Đỗ Ngọc
ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020
Môn: Vật
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết hằng số Plăng
34
h 6,625.10 J.s
; độ lớn điện tích nguyên tố
19
e 1,6.10 C
; tốc độ ánh sáng
trong chân không
8 2
c 3.10 m / s;1u 931,5MeV / c
; s
23
A
N 6,02.10
nguyên tử/mol
Câu 1. Một con lắc xo dao động tắt dần, nguyên nhân tắt dần của dao động y là do:
A. kích thích ban đầu. B. vật nhỏ của con lắc.
C. ma sát. D. xo.
Câu 2. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng n bề mặt của khối chất phóng xạ.
B. Chu phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
C. Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
Câu 3. Âm sắc một đặc trưng sinh của âm gắn liền với:
A. tần số âm. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. đồ thị dao động âm.
Câu 4. Máy phát điện xoay chiều thiết bị làm biến đổi:
A. điện năng thành ng. B. năng thành điện năng.
C. năng thành quang năng. D. quang năng thành điện năng.
Câu 5. ng điện từ
(a) ng dọc hoặc ng ngang.
(b) điện từ trường lan truyền trong không gian.
(c) thành phần điện tờng thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
(d) không truyền đưc trong chân không.
(e) khi gặp mặt phân ch gia hai môi trường thì th b phản xạ, khúc xạ.
(f) dao động của điện trường và của t trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6. Tia Rơnghen có:
A. cùng bản chất với sóng âm.
B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
C. cùng bản chất với sóng tuyến.
D. điện tích âm.
Câu 7. Khi nói về tia laze, đặc điểm nào sau đây sai?
A. công suất lớn. B. tính đơn sắc cao.
C. tính định hướng cao. D. tính kết hợp cao.
Câu 8. Tia nào trong số các tia sau đây tia phóng xạ?
Trang 2
A. Tia hồng ngoại. B. Tia
. C. Tia tử ngoại D. Tia X.
Câu 9. Khi nói về lực Lo-ren-xơ do từ trường cảm ứng từ
B
tác dụng lên một điện tích chuyển động
với vận tốc
v
, đặc điểm nào sau đây đúng?
A. Độ lớn tỉ lệ với
2
q
. B. Phương song song với
B
.
C. Độ lớn tỉ lệ nghịch với
q
. D. Phương vuông góc với
v
.
Câu 10. Trong giờ thực hành Vật lí, một học sinh sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số
như nh vẽ. Nếu học sinh này muốn đo điện áp xoay chiều 220V t phải xoay núm vặn
đến:
A. vạch số 50 trong vùng DCV. B. vạch số 50 trong vùng ACV.
C. vạch số 250 trong vùng DCV. D. vạch số 250 trong vùng ACV.
Câu 11. Gii hạn quang điện của một kim loại 265 nm, ng thoát electron khỏi kim loại này là:
A. 4,7 MeV. B.
19
7,5.10 eV
C.
19
7,5.10 J
D. 4,7 J.
Câu 12. Một sóng đang truyền theo chiều dương của trục
Ox. Hình ảnh sóng tại một thời điểm được biểu diễn như hình
vẽ. Bước sóng của sóng này là:
A. 120 cm. B. 60 cm.
C. 90 cm. D. 30 cm.
Câu 13. Gọi
1 2 3 4
f ,f ,f ,f
lần lượt tần số của các ánh ng đơn sắc lục, vàng, đỏ, tím. Hệ thức đúng là:
A.
1 2 4 3
f f f f
. B.
3 2 1 4
f f f f
. C.
4 3 2 1
f f f f
. D.
4 2 3 1
f f f f
.
Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4 cm pha dao động
phụ thuộc vào thời gian t
theo đồ thị như hình bên. Tại thời điểm
, vật đi qua vị trí li độ:
A.
2 cm
theo chiều dương.
B.
2 3 cm
theo chiều âm.
C.
2 3 cm
theo chiều dương.
D.
2 cm
theo chiều âm.
Câu 15. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện điện dung biến thiên trong
khoảng từ 1 nF đến 10 nF và cuộn cảm thuần độ tự cảm L. Để y thu y chỉ thu được toàn bộ dải
ng ngắn thì giá trị của L phải biến thiên trong khoảng từ:
A. 14 nH đến
0,14 H
. B. 0,14 nH đến 2,4 nH.
C. 0,28 nH đến 2,8 nH. D. 28 nH đến
0,28 H
.
Trang 3
Câu 16. Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng tốc độ
lan truyền của ánh sáng thay đổi một lượng lần lượt
0,1 m
7
5.10 m / s
. Trong chân không, ánh
sáng y bước sóng là:
A.
0,75 m
. B.
0,4 m
. C.
0,6 m
. D.
0,3 m
.
Câu 17. Hình bên đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo
thời gian t của cường độ dòng điện chạy trong mạch chỉ
chứa tụ điện. Điện dung C của tụ điện thỏa mãn
C 0,1 mF
. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là:
A.
u 200cos 120 t V
6
B.
u 240cos 100 t V
6
C.
5
u 200cos 120 t V
6
D.
5
u 240cos 100 t V
6
Câu 18. Một hạt bụi khối lượng 0,01 g, mang điện ch -2 C di chuyển qua hai điểm M N trong một
điện trường. Biết tốc độ của điện tích khi qua M
4
2,5.10 m / s
, hiệu điện thế giữa hai điểm M N
MN
U 20 kV
. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Tốc độ của điện tích khi qua N là:
A.
6
8,6.10 m / s
. B.
6
4,8.10 m / s
. C.
4
2,5.10 m / s
. D.
4
9,3.10 m / s
.
Câu 19. Một chất điểm khối lượng 90 g đang dao động
điều hòa. Hình bên đồ thị biểu diễn s phụ thuộc của động
năng
đ
W
của chất điểm theo thời gian t. Lấy
2
10
. Biên
độ dao động của chất điểm là:
A. 2 cm. B. 3 cm.
C. 4 cm. D. 5 cm.
Câu 20. Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó
dòng điện trong mạch cường độ
8 mA
, sau đó khoảng thời gian 0,25T thì điện tích trên bản t
độ lớn
9
2.10 C
. Giá trị của chu kỳ T là:
A. 0,5 ms. B. 0,25 ms. C.
0,5 s
. D.
0,25 s
.
Câu 21. Cho phản ng hạt nhân:
T D n
. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T
lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024 u. Năng lượng phn
ứng tỏa ra là:
A. 17,599 MeV. B. 17,499 MeV. C. 17,799 MeV. D. 17,699 MeV.
Câu 22. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K
thì nguyên tử phát ra photon bước sóng 93,3 nm; khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 - Đề số 01 có đáp án

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 - Đề số 01 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 - Đề số 01 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 50 phút, đề có đáp án kèm theo... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 - Đề số 01, mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
5 2.938
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm