Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT thị xã Quảng Trị

Trang 1/7 - Mã đề 200
S GD & ĐT QUẢNG TR
TRƯỜNG THPT TX QUNG TR
gm có 4 trang)
K THI TH TT NGHIP THPT LẦN 1 NĂM 2023
Bài thi: KHOA HC XÃ HI
Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đ
H n:………………………………………….S báo danh:…………………..
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết trung
tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa?
A. Nha Trang. B. Sơn La. C. Thanh Hoá. D. Cà Mau.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp
nào sau đây có quy mô từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?
A. Cần Thơ. B. Nha Trang. C. Hải Phòng. D. TP. Hồ Chí Minh.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết tỉnh nào sau đây hai khu
kinh tế cửa khẩu?
A. An Giang. B. Sơn La. C. Cao Bằng. D. Kon Tum.
Câu 4: Mạng lưới giao thông đường bộ nước ta
A. tỉ lệ rải nhựa cao, khổ đường rộng. B. chưa được mở rộng và hiện đại a.
C. cơ bản phủ kín các vùng. D. mật độ cao so với các nước trong khu vực.
Câu 5: Giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên
A. tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng vùng chuyên canh.
B. phát triển công nghiệp chế biến, tăng cường xuất khẩu.
C. thay đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống năng suất cao.
D. mở rộng diện tích cây công nghiệp, chú trọng thủy lợi.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Đa Vit Nam trang n số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Gia Lai?
A. Gia Nghĩa. B. Bảo Lộc. C. Tuy a. D. A Yun Pa.
Câu 7: Cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất vùng Đông Nam Bộ?
A. Cao su. B. phê. C. Hồ tiêu. D. Chè.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên,
cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc thuộc Tây Nguyên?
A. Xan. B. Đrây Hling.
C. m Thuận – Đa Mi. D. Yaly.
Câu 9: Quá trình đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm
A. diễn ra khá nhanh, nhiều đô thị lớn. B. dân số đô thị tăng, chiếm tỉ lệ lớn
C. diễn ra chậm chạp, trình độ thấp. D. mạng lưới đô thị phân bố đồng đều.
Câu 10: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2018 VÀ NĂM 2020
(Đơn vị: Nghìn ha)
Năm
Tổng số
Cây công nghiệp lâu năm
Cây ăn quả
Cây lâu năm khác
2018
3496,8
2212,5
993,2
291,1
2020
3616,3
2185,8
1135,2
295,3
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy cấu diện tích các loại cây lâu năm của nước ta m
2018 và năm 2020, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường. B. Miền. C. Kết hợp. D. Tròn.
Câu 11: ng nghip chế biến thc phẩm ngành công nghiệp trọng điểm caớc ta ch yếu do có
A. thế mạnh lâu dài, hiu quả kinh tế cao, thúc đẩy ngành kc phát trin.
B. tỉ trọng ln nhất, đáp ứng nhu cầu rộng, thu hút nhiều lao động.
Trang 2/7 - Mã đề 200
C. nguyên liu phong phú, ít ô nhiễm môi trưng, phân b rộng khắp.
D. cấu đa dạng, kng cần đòi hỏi lao động kỹ thut, tăng thu nhập.
Câu 12: Mùa mưa ở vùng khí hậu Nam Trung Bộ chịu tác động chủ yếu của
A. gió hướng đông bắc, gió mùa Tây Nam, dải hội tụ, bão và áp thấp nhiệt đới.
B. áp thấp nhiệt đới và bão, gió mùa Tây Nam, gió Tây và gió mùa Đông Bắc.
C. dải hội tụ, Tín phong bán cầu Bắc và gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến.
D. gió mùa Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây
lễ hội truyền thống?
A. Đà Nẵng. B. Vinh. C. Vũng Tàu. D. Huế.
Câu 14: Du lịch biển đảo ở nước ta phát triển dựa trên những điều kiện thuận lợi nào sau đây?
A. Bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp, vịnh biển, đảo ven bờ.
B. Nhiều đảo, bãi tắm đẹp, khí hậu có mùa đông lạnh.
C. Vùng biển rộng, diện tích bãi triều, rừng ngập mặn lớn.
D. Vùng biển kín, nhiệt độ cao, nhu cầu du lịch lớn.
Câu 15: Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là
A. hp tác quc tế, đy mnh xut khẩu lao động.
B. đa dạng hóa các hoạt động kinh tế nông thôn.
C. lập c cơ sở, các trung m giới thiệu việcm.
D. đa dạng hóa c loại hình đào tạonông thôn.
Câu 16: Nh tiếp giáp biển, nên nước ta có
A. khí hu có hai mùa rõ rt. B. khí hu mang tính cht hải dương.
C. nhiu tài nguyên khoáng sn, sinh vt. D. nn nhiệt độ cao, mưa nhiu.
Câu 17: Cho bảng số liệu: TỔNG SỐ DÂN, SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THÁI LAN IN-ĐÔ-
-XI-A, NĂM 2000 VÀ NĂM 2020
(Đơn vị: triệu người)
Năm
Nước
2000
2020
Tống số dân
Số dân thành thị
Tống số dân
Số dân thành thị
Thái Lan
62,9
19,8
69,8
35,7
In-đô--xi-a
211,5
88,6
271,7
154,2
(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2020, NXB Thông kê, 2021)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan In-
đô--xi-a?
A. In-đô--xi-a thấp hơn và tăng nhanh hơn. B. Thái Lan thấp hơn và tăng chậm hơn.
C. In-đô--xi-a cao hơn và tăng chậm hơn. D. Thái Lan cao hơn và tăng nhanhn.
Câu 18: Sản phẩm nào sau đây của nước ta thuộc công nghiệp xay xát?
A. Nước mắm. B. Rượu bia. C. Đườnga. D. Gạo, ngô.
Câu 19: Biện pháp để chống nhiễm mặn, nhiễm phèn cho đất là
A. quy hoạch đất đai hợp lý. B. xây dựng công trình thủy lợi.
C. đẩy mạnh thâm canh. D. trồng rừng ngập mặn .
Câu 20: Dọc bờ biển nước ta có nhiều vụng biển rộng, kín gió thuận lợi cho việc
A. khai thác tài nguyên khoáng sản. B. xây dựng các cảng nước sâu.
C. nuôi trồng, khai thác hải sản. D. phát triển du lịch biển đảo.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Hành chính, cho biết mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh nào
sau đây?
A. Khánh a. B. Bình Thuận. C. Phú Yên. D. Quảng Ngãi.
Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây của
vùng Bắc Trung Bộ có Sét, cao lanh?
A. Thừa Thiên Huế. B. Nghệ An. C. Thanh Hóa. D. Quảng Bình.
Câu 23: Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhp mặn nặng trong mùa khô là do
Trang 3/7 - Mã đề 200
A. nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn.
B. sông ngòi kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, địa hình thấp.
C. nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng.
D. địa hình thấp, ba mặt giáp biển, diện tích rừng ngập mặn rất lớn.
Câu 24: Loại thiên tai nào sau đây gây thiệt hại lớn nhất ở vùng ven biển nước ta?
A. Hạn hán. B. Bão. C. Sóng thần. D. Lũ quét.
Câu 25: Cho biểu đồ về diện tích lúa phân theo mùa vụ ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2020:
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.
B. Sự thay đổi cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.
C. Quy mô diện tích lúa phân theo mùa vụ.
D. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa phân theo mùa vụ.
Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng ng Cửu
Long, cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoáng sản nào sau đây?
A. xít. B. Than nâu. C. Đá vôi xi măng. D. Vàng.
Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 3 đi qua điểm nào
sau đây?
A. Việt trì. B. Bắc Kạn. C. Hà Giang. D. Lạng Sơn.
Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây
lượng mưa tập trung chủ yếu vào thu đông?
A. Lạng Sơn. B. Cà Mau. C. Sa Pa. D. Đà Nẵng.
Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây diện tích
cây công nghiệp hàng năm lớn hơn cây công nghiệp lâu năm?
A. Trà Vinh. B. Bến Tre. C. Mau. D. Hậu Giang.
Câu 30: Sản lượng khai thác hải sản nước ta ngày càng tăng nhanh chủ yếu do nguyên nhân nào
sau đây đây?
A. Biển rộng, co
́
nhiều ngư trươ
̀
ng trọng điểm. B. Ngư dân có nhiều kinh nghiệm.
C. Tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại. D. Thị trường tiêu thụ ngày càng lớn.
Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào sau đây có
hướng Tây - Đông?
A. Dãy Hoàng Liên Sơn. B. Dãy Tam Điệp. C. Dãy Hoành Sơn. D. Dãy Con Voi.
Câu 32: Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ
A. đảm bảo cơ sở năng lượng, thu hút vốn đầu tư.
B. đảm bảo nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.
C. tăng cường đánh bắt hải sản, khai thác khoáng sản.
D. nâng cao trình độ lao động, phát triển giao thông.
Câu 33: Ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT thị xã Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT thị xã Quảng Trị được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Địa lý.

Đánh giá bài viết
1 58
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

    Xem thêm