Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Đề thi thử môn Hóa 2023 trường THPT Hàm Rồng
Câu 41: Cấu hình electron nào sau đây ứng với kim loại kiềm
A. 1s22s2.
B. 1s22s22p63s23p63d54s1.
C. 1s22s22p6.
D. 1s22s22p63s1.
Câu 42: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic
A. CnH2n+1OH.
B. CnH2n+2O.
C. ROH.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 43: Polime nào sau đây có công thc (-CH2-CH2-)n ?
A. Poliacrilonitrin.
B. Poli(metyl metacrylat).
C. Polietilen.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 44: Etyl fomat có công thức
A. C2H5COOCH3.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H5.
Câu 45: Kim loại Mg tác dụng với dung dịch H2SO4, tạo ra H2 và chất nào sau đây?
A. Mg(OH)2.
B. Mg(HSO4)2.
C. MgO.
D. MgSO4.
Câu 46: Chất nào sau đây không phải là chất điện ly?
A. C2H5OH.
B. NaCl.
C. NaOH.
D. H2SO4.
Câu 47: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của
glucozơ là
A. (C6H10O5)n.
B. C12H22O11.
C. C6H12O6.
D. C2H4O2.
Câu 48: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. K.
B. Ba.
C. Na.
D. Al.
Câu 49: Khối lượng mol phân tử của hợp chất C2H2 là
A. 16 g/mol.
B. 26 g/mol.
C. 14 g/mol.
D. 24 g/mol.
Câu 50: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, thường sinh ra khí SO2 không màu, có mùi hắc,
độc và gây ô nhiễm môi trường. Tên gọi của SO2 là
A. Lưu huỳnh đioxit.
B. Lưu huỳnh trioxit.
C. Lưu huỳnh monooxit.
D. Lưu huỳnh oxit.
Câu 51: Axit stearic là một axit béo có trong mỡ động vật và bơ ca cao. Công thức của axit
stearic là
A. C17H35COOH.
B. CH3COOH.
C. C3H5(OH)3.
D. C15H31COOH.
Câu 52: Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí N2 bng cách đun nóng dung dịch nào ới
đây?
A. NaNO2.
B. NH4NO2.
C. NH4Cl.
D. NH3.
Câu 53: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Ag?
A. CH3COOH.
B. C2H2.
C. C6H5OH.
D. CH3CHO.
Câu 54: Dung dịch cht nào sau đây làm quỳm chuyển thành màu đỏ?
A. CH3CHO.
B. C2H5OH.
C. C3H5(OH)3.
D. CH3COOH.
Câu 55: Kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Hàm Rồng, Thanh Hóa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Hàm Rồng, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Đánh giá bài viết
1 32
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm