Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán cụm trường THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng, Hà Nội

1/6 - Mã đề 106
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ
NỘI
CỤM TRƯỜNG THPT
HOÀN KIẾM – HAI BÀ TRƯNG
ề ki
m tra
5
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
S
ố báo danh
:...................................
..............................
..............
Mã đề thi 106
Câu 1. Cho cấp số nhân
n
u
1
0.
u
Công bội
q
của cấp số nhân đó được tính bởi công thức nào
sau đây?
A.
2
1
.
u
q
u
B.
1
2
.
u
q
u
C.
2 1
.
q u u
D.
1 2
.
q u u
Câu 2. Số phức liên hợp của số phức
1
z i
A.
1 .
i
B.
1
i
. C.
1 .
i
D.
1 .
i
 
Câu 3. Hàm số đa thức bậc ba có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 4. Một khối chóp và một khối lăng trụ có cùng chiều cao, cùng diện tích đáy thì tỉ số thể tích khối
lăng trụ chia thể tích khối chóp bằng
A.
1
.
3
B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, đường thẳng
1
: 2
1 2
x t
d y
z t
có một vectơ chỉ phương là
A.
2
1;2;2 .
u
B.
3
1;0;2 .
u
C.
4
0;2;3 .
u
D.
1
1;2;1 .
u
Câu 6. Bạn Quyết rất thích theo học đại học ngành công nghệ thông tin hoặc ngành kinh tế. Qua tìm
hiểu, bạn Quyết biết được ngành công nghệ thông tin 3 trường, ngành kinh tế 4 trường
mà bạn thích như nhau. Hỏi bạn Quyết bao nhiêu cách để chọn 1 trường làm nguyện vọng 1
trong đợt làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học?
A. 12. B.
7!.
C.
3
4
.
C
D. 7.
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
2; 2;1
M
,
1;0; 1
N
. Độ dài đoạn
thẳng
MN
bằng
A.
3.
B.
5.
C.
13
. D. 1.
Câu 8. Cho , ,a b c
2
4 0
b ac
. Trên tập số phức, phương trình bậc hai
2
z 0
az b c
bao nhiêu nghiệm?
A. 1 nghiệm. B. 2 nghiệm. C. Vô nghiệm. D. 3 nghiệm.
Câu 9. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên
?
2/6 - Mã đề 106
A.
0,2
log .
y x
B.
.
x
y e
C.
sin 2
x
y
. D.
tan 0,9
x
y
.
Câu 10. Hàm số
4
1
y x
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
1;1 .
B.
;1 .

C.
0; .

D.
;0 .

Câu 11. Với mọi số thực
,
x y
và mọi số thực
a
dương, mệnh đề nao sau đây đúng?
A.
. .
x y x y
a a a
B.
. .
x
x y
y
a a a
C.
. .
x y xy
a a a
D.
. .
x y x y
a a a
Câu 12. Hàm số nào dưới đây có đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục hoành?
A.
3
.
y x
B.
1
.
y
x
C.
4
1.
y x
D.
.
y x
Câu 13. Tích phân
2
b
a
x dx
bằng
A.
3 3
1
.
3
b a
B.
2 .
b a
C.
2 .
a b
D.
3 3
1
.
3
a b
Câu 14. Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng
H
giới hạn bởi các đường
2
; 2; 2; 0
y x x x y
quanh
Ox
có thể tích bằng
A.
2
2
.
xdx
B.
2
2
.
xdx
C.
2
4
2
.
x dx
D.
2
4
2
.
x dx
Câu 15. Đồ thị hàm số
1
y
x
có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?
A.
2.
B.
0.
C.
1.
D.
3.
Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho phương trình
2 2 2 2
2 4 6 11 0 1 .
x y z mx y mz m
bao nhiêu giá trị
m
nguyên đ
1
phương
trình mặt cầu?
A. 2. B. 0. C. 5. D. 3.
Câu 17. Cho
1
0
1 . , , .
x
x e dx a e b a b
Tích
.
a b
bằng
A. 2. B.
2.
C.
6.
D. 6.
Câu 18. Hàm số
99
y x x
đạt giá trị nhỏ nhất bằng
A.
1
.
396
B.
1
.
2
C. 0. D.
1
.
198
Câu 19. Trong không gian với hệ tọa đ
Oxyz
, cho hai điểm
1;2;3 ; 3;4;5 .
A B
Diện tích tam giác
OAB
bằng
A.
87.
B.
21
.
2
C.
6.
D.
2 6.
Câu 20. Số điểm chung của hai đồ th
C
:
4 2
2 3
y x x
3
' : 3
C y x
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 21. Họ các nguyên hàm của hàm số
cot
y x
3/6 - Mã đề 106
A.
ln cos .
x C
B.
2
1
.
sin
C
x
C.
ln sin .
x C
D.
2
1
.
sin
C
x
Câu 22. Trên tập số phức, phương trình
2
2 10 0
z z
hai nghiệm được biểu diễn trên mặt phẳng
tọa độ lần lượt bằng 2 điểm
, .
A B
Độ dài đoạn
AB
bằng
A.
1
.
2
B.
79
.
4
C.
2 5.
D.
79
.
2
Câu 23. Một vật chuyển động với gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức
sin 2 .
3
a t t
Biết tại thời điểm
0
t
thì vận tốc quãng đường đi được của vật đều bằng 0, công thức tính
quãng đường đi được của vật đó theo thời gian là
A.
1 1 3
sin 2 .
4 3 4 8
s t t t
B.
1 1 3
sin 2 .
4 3 4 8
s t t t
C.
1 3
sin 2 .
4 3 8
s t t
D.
1 1 3
sin 2 .
4 3 4 8
s t t t
Câu 24. Phương trình
2
5 2.5 10 0
x x
có bao nhiêu nghiệm?
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 25. Từ hai thanh gỗ, mỗi thanh dài 3 mét, bạn Khoa cắt thành 12 đoạn bằng nhau dùng để làm 12
cạnh của một khối lập phương (làm khung cho một chiếc hộp đựng đồ). Hỏi thể tích khối lập
phương đó bằng bao nhiêu?
A.
3
1
.
2
m
B.
3
1
.
4
m
C.
3
1
.
8
m
D.
3
1 .
m
Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai mặt phẳng song song
: 2 0;
P x y z
: 4 0
Q x y z
. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng
,
P Q
bằng
A.
6.
B.
2 3.
C.
3
. D. 2.
Câu 27. Khối trụ chiều cao bằng đường nh đáy thì tỉ số diện tích toàn phần chia diện tích xung
quanh của khối trụ đó bằng
A.
3
.
2
B.
4
.
3
C. 3. D. 2.
Câu 28. Biết
a
là số thực thỏa mãn số phức
1 2
a i
i
là số thuần ảo, khẳng định nào sau đây đúng?
A.
5; 3 .
a
B.
1;1 .
a  
C.
3; 1 .
a
D.
1;3 .
a
Câu 29. Cho tứ diện đều
.
ABCD
Côsin góc giữa đường thẳng
AB
và mặt phẳng
BCD
bằng
A.
3
.
3
B.
6
.
3
C.
3
.
2
D.
3
.
6
Câu 30. Biết
2 8
4 2 2
log log log , , 0.
x y a x b y x y
Giá trị
a b
bằng
A. 4. B. 5. C. 8. D. 10.
Câu 31. Cho tứ diện đều cạnh bằng
3
.
M
một điểm tùy ý thuộc miền trong của khối tứ diện

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán cụm trường THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng, Hà Nội được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT, được biên soạn bám sát đề minh họa 2021 môn Toán của Bộ GD&ĐT, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT và nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán cụm trường THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm