Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa lí có đáp án, bám sát đề minh họa số 7

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ MINH HỌA SỐ 7
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 41: Biện pháp hạn chế xói mòn đất đồi núi nước ta
A. bón phân thích hợp. B. đẩy mạnh thâm canh.
C. làm ruộng bậc thang. D. tiến hành tăng vụ.
Câu 42: Chống bão nước ta phải luôn kết hợp với chống
A. hạn n. B. sương muối. C. động đất. D. ngập lụt.
Câu 43: Nam Bộ, ngành công nghiệp tương đối non trẻ nhưng phát triển mạnh là
A. dầu khí điện phân đạm từ khí. B. khí dầu khí hóa chất.
C. dầu khí điện luyện kim. D. khí điện phân đạm từ khí.
Câu 44: Các sản phẩm nào sau đây thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi nước ta?
A. Gạo, ngô. B. Sữa, bơ. C. Chè, phê. D. Nước
mắm.
Câu 45: Đồng bằng Sông Cửu Long không thế mạnh về
A. sản xuất lương thực. B. nuôi trồng thủy sản.
C. trồng cây ăn quả. D. khai thác khoáng sản.
Câu 46: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp
Campuchia?
A. Đắk Lắk. B. Gia Lai. C. Quảng Nam. D. Kon
Tum
Câu 47: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, cho biết đồng bằng Tuy Hòa được mở rộng
các cửa sông của hệ thống sông nào?
A. Sông Gianh. B. Sông Trà Khúc. C. Sông Đà Rằng. D. Sông Xê
Xan.
Câu 48: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết gió mùa mùa đông thổi vào nước ta
theo hướng nào?
A. Đông Nam. B. Tây Bắc. C. Tây Nam. D. Đông
Bắc.
Câu 49: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 14, cho biết cao nguyên nào sau đây độ cao
thấp nhất?
A. Kom Tum. B. Nông. C. Lâm Viên. D. Di Linh.
Câu 50: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 15, cho biết nhóm đô thị nào phân cấp đô
thị theo thứ tự loại 1, 2, 3?
A. Nam Định, Quy Nhơn Mỹ Tho. B. Nội, Thanh Hóa Nha Trang.
C. Đà Nẵng, Biên Hòa Long Xuyên. D. Huế, Hạ Long TP. Hồ Chí Minh.
Câu 51: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển m Căn
thuộc tỉnh o sau đây?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Sóc Trăng. B. Mau. C. Trà Vinh. D. Bến Tre.
Câu 52: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây không sản
lượng thịt hơi xuất chuồng nh theo đầu người trên 50kg/người?
A. Lào Cai. B. Bình Định. C. Đồng Nai. D. Cần Thơ.
Câu 53: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm nào sau đây không thuộc
dải công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Rịa Vũng Tàu?
A. Thủ Dầu Một. B. Tân An. C. Biên Hòa. D. Vũng
Tàu.
Câu 54: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp sản xuất
hàng tiêu dùng nào sau đây qui nhỏ?
A. Việt Trì. B. Huế. C. Quy Nhơn. D. Nha
Trang.
.Câu 55: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 27, cho biết đường số 7 chạy qua tỉnh nào sau
đây?
A. Quảng Trị. B. Quảng Bình. C. Thanh Hóa. D. Nghệ
An.
Câu 56: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm
trên đảo?
A. Cát Bà. B. Hoàng Liên. C. Xuân Sơn. D. Ba Vì.
Câu 57: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 26, cho biết loại khoáng sản nào sau đây được
khai thác tỉnh Lào Cai?
A. Sắt. B. Than. C. Apatit. D. Thiếc.
Câu 58: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Chân Mây
Lăng thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Tĩnh. C. Quảng Trị. D. Thừa
Thiên Huế.
Câu 59: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 28, cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh,
thành phố nào?
A. Quảng Nam. B. Đà Nẵng. C. P Yên. D. Khánh
Hòa.
Câu 60: Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc
tỉnh nào sau đây?
A. Bình Dương. B. Bình Phước. C. Tây Ninh. D. Đồng
Nai.
Câu 61: Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA,
GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
Năm
2010
2013
2014
Thái Lan
341105
420529
406522
Xin-ga-po
263422
302511
308143
Việt Nam
115850
171192
156151
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tc độ ng trưng tổng sn
phm trong nước theo giá thc tế của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Xin-ga-po tăng nhanh hơn Việt Nam. B. Thái Lan tăng nhanh n Việt
Nam.
C. Xin-ga-po tăng chậm n Thái Lan. D. Thái Lan tăng nhanh n Xin-ga-
po.
Câu 62: Cho biểu đồ sau:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
ĐÔNG NAM Á, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu
của một số quốc gia Đông Nam Á, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Cam-pu-chia tăng liên tục. B. Xin-ga-po tăng không đều.
C. Xin-ga-po giảm dần. D. Lào tăng nhanh nhất.
Câu 63: Khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương nên điều hòa hơn là nhờ
A. nằm trong vùng nội chí tuyến. B. tiếp giáp Biển Đông rộng lớn.
C. chịu nh hưởng mạnh của gió mùa. D. gió tín phong hoạt động mạnh.
Câu 64: Dân tập trung đông đúc Đồng bằng sông Hồng không phải do
A. trồng lúa nước cần nhiều lao động. B. vùng mới được khai thác gần đây.
C. nhiều trung tâm công nghiệp. D. thuận lợi cho sản xuất cư trú.
Câu 65: Thu nhập nh quân của nguồn lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do
A. phần lớn lao động sống nông thôn. B. người lao động thiếu cần cù, sáng
tạo.
C. hiệu quả, năng suất lao động hội thấp. D. tuổi trung bình của người lao động
cao.
Câu 66: Việc chuyển dịch cấu ngành công nghiệp của nước ta chủ yếu nhằm
A. tăng cường hiệu quả đầu tư. B. góp phần phát triển xuất khẩu.
C. tận dụng thế mạnh về lao động. D. khai thác thế mạnh về tài nguyên.
Câu 67: Phát biểu nào sau đây không đúng về chăn nuôi lợn nước ta hiện nay?
A. Thức ăn ngày càng được đảm bảo. B. nguồn cung cấp thịt chủ yếu.
C. Dịch bệnh lan tràn trên diện rộng. D. Tập trung nhiều nhất vùng núi.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, chuẩn cấu trúc đề minh họa

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa lí bám sát đề minh họa do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa lí số 7 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Địa của Bộ GD&ĐT. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm:

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Tham khảo Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa có đáp án, bám sát Đề minh họa

Ngoài Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa lí có đáp án, bám sát đề minh họa số 6, mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
4 5.945
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm