Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 2 tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2021 sở GD&ĐT Thái Bình có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Anh văn lớp 9 học kì 2 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 9 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 khác nhau giúp các em ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh

MÃ ĐỀ 902

Phát âm

1 - D. tube;

2 - C. plans;

3 - C. shoulder;

4 - B. disappeared;

5 - C. machine;

Chọn đáp án đúng

6 - A. Therefore;

7 - D. at;

8 - B. Φ;

9 - D. can't;

10 - B. to smoke;

11 - B. lights;

12 - C. is being done;

13 - B. will win;

14 - C. were;

15 - A. to do;

16 - A. different;

17 - A. have;

18 - A. was reached;

19 - D. looking for;

20 - C. doctor;

21 - B. have never seen;

22 - C. who;

23 - B. boring;

24 - A. bigger;

25 - A. doesn't she

26 - A. Although;

Tìm từ đồng nghĩa

27 - A. proof;

28 - A. happen;

Tìm từ trái nghĩa

29 - C. things he dislikes doing

30-  B. easy;

Tình huống Giao tiếp

31 - D. it is very nice and modern;

32 - D. It's nice of you to say that;

Đọc hiểu

Bài đọc về Vịnh Hạ Long

33 - B. memorable;

34 - B. Ha Long bay, a world heritage site in Vietnam

35 - A. Ha Long bay;

36 - D. 2;

37 - A. All are correct

Điền từ hoàn thành đoạn văn

38 - C. inventions;

39 - D. laboratory;

40 - B. after;

41 - D. where;

42 - A. brought;

Tìm lỗi sai

43 - C. jogging;

44 - B. time free;

45 -  A. has just sell;

Chọn câu đồng nghĩa

46 - A. She asked Tom how often his brother went ...

47 - C. Solar energy will be used for heating ...

Nối 2 câu thành

48 - B. In spite of not winning...

49 - B. If he weren't lazy, he wouldn't ...

50 - B. the people who built bridge...

II. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 9 năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 2 tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 2 tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 2 tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 9 tỉnh Thái Bình có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 2.948
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm