Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 2019 _ LỚP 3
VÒNG 2 (Mở ngày 02/10/2018)
(Bài 1& 2 như cũ; Bài 3 như bài 2&3 vòng 3)
Bài thi số 1: Bức tranh ẩn (Tìm cặp bằng nhau):
45
35
28
28
18
130
81
130
18
90
500
32
56
35
32
45
81
90
500
56
Bài thi số 2 : Đập dế (Cóc vàng i ba):
Câu 1: Tính: 2 x 9 = .. a/ 18 ; b/ 16 ; c/ 11 ; d/ 14. 18
Câu 2: Tính: 5 x 6 = .. a/ 25 ; b/ 24 ; c/ 11 ; d/ 30. 30
Câu 3: Tính: 12 : 3 = ….. a/ 15 ; b/ 3 ; c/ 4 ; d/ 9. 4
Câu 4: Tính: 24 : 4 = ….. a/ 28 ; b/ 20 ; c/ 5 ; d/ 6. 6
Câu 5: nh: 15 : 3 + 5 = ….. a/ 5 ; b/ 10 ; c/ 7 ; d/ 3. 10
Câu 6: nh: 3m x 7 = ….. a/ 21m ; b/ 20 ; c/ 10m ; d/ 21. 21m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Câu 7: Tính: 36 kg : 4 = ….. a/ 9 km ; b/ 8 kg ; c/ 9 kg ; d/ 8 km. 9kg
Câu 8: Tính: 20 19 + 18 17 + 16 15 + ….. + 4 3 + 2 - 1 = ….. a/ 13 ; b/ 12 ; c/ 10 ; d/ 9. 10
Câu 9: Tính: 1 + 2 3 + 4 5 + 6 7 + + 18 19 + 20 = ….. a/ 11 ; b/ 12 ; c/ 10 ; d/ 20. 12
Câu 10: Tìm x, biết: 2 x x = 7 x 2. Vậy x = ………. a/ 2 ; b/ 5 ; c/ 14 ; d/ 7. (7)
Câu 12: Tìm x, biết: 2 x x = 14. Vậy x = ………. a/ 14 ; b/ 2 ; c/ 7 ; d/ 5. (c/ 7)
Câu 11: Tìm x, biết: x x 3 + x x 2 = 30. Vậy x = ………. a/ 6 ; b/ 5 ; c/ 10 ; d/ 20. (6)
Câu 12: Tìm x, biết: x : 5 = 10. Vậy x = ………. a/ 15 ; b/ 2 ; c/ 50 ; d/ 5. (50)
Câu 13: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x = ………. a/ 15 ; b/ 20 ; c/ 4 ; d/ 5. (20)
Câu 14: Tìm số tự nhiên x, biết: 10 > x : 2 > 8. Vậy x = ………. a/ 22 ; b/ 18 ; c/ 16 ; d/ 20. (18)
Câu 15: Thừa số thứ nhất 2, thừa số thứ hai 10 t tích là: ……a/ 5 ; b/ 8 ; c/ 12 ; d/ 20. (20)
BÀI THI SỐ 3: (Như Bài 2&3 Vòng 3 năm 2017-2018): (54 câu)
Câu 1: nh: 69 + 525 = …... 594
Câu 2: nh: 182 + 324 = …... 506
Câu 3: Tính: 257 + 82 = …... 339
Câu 4: Tính: 475 + 108 = …... 583
Câu 5: nh: 406 - 372 = ….. 34
Câu 6: Tính: 472 - 156 = …... 316
Câu 7: Tính: 736 452 = …... 284
Câu 8: Tính: 738 485 = …... 253
Câu 9: nh: 213 + 458 + 155 = …... 826
Câu 10: nh: 340 + 273 - 105 = …... 508
Câu 11: Tính: 4 x 9 + 125 = …... 161
Câu 12: Tính: 5 x 10 16 = …... 34
Câu 13: Tính: 3dm 2cm + 8cm = ……….dm. 4
Câu 14: Tìm x, biết: x 276 = 75 + 56. Vậy x = …... 407
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Câu 15: m x, biết: 82 + x + 133 = 563. Vậy x = …... 348
Ngoài ra, c bạn thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/giai-toan-lop-3

Đề thi Violympic Toán 3 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2018 - 2019 giúp quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ cho việc ra đề thi cũng như hướng dẫn ôn tập cho học sinh có hiệu quả hơn trong các đợt thi Violympic Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi Violympic môn Toán lớp 3 vòng 2 năm 2018 - 2019 tương ứng với các bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức, học tốt và nâng cao kiến thức môn Toán lớp 3.

Đánh giá bài viết
14 6.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm