Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 được VnDoc sưu tầm, biên soạn có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 3 năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

1. Số thứ nhất là số lẻ bé nhất có 4 chữ số. Số thứ nhất kém số thứ hai 278 đơn vị, số thứ hai là ...

A. 2277
B. 1279
C. 723
D. 1278

2. Tìm x biết, x : 8 = 348 : 4

Trả lời: x = ...

3. Tính 8794 - 1340 = ...

A. 7554
B. 7454
C. 7464
D. 6454

4. Số chẵn bé hơn 3976 và lớn hơn 3973 là ...

A. 3975
B. 3874
C. 3984
D. 3974

5. Số lớn nhất trong các số: 1976; 2587; 986; 4005 là ...

A. 1976
B. 2587
C. 986
D. 4005

6. Số tự nhiên nhỏ nhất có chữ số hàng đơn vị gấp 7 lần chữ số hàng trăm là ....

7. Tính: 1165 + 278 + 2335 = ...

8. Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là ...

9. Số tự nhiên nhỏ nhất có chữ số hàng chục bằng 1/3 chữ số hàng đơn vị là ...

10. Tính: 4258 + 1301 = ...

Bài 2: Đừng để điểm rơi

1. 192kg x 5 = ...kg

Số thích hợp điền vào chỗ trống là ...

2. Số nhỏ nhất lớn hơn số 2819 là ...

3. Tính: 2823 + 518 = ...

4. Số lớn nhất nhỏ hơn số 1893 là ...

5. Tìm x, biết:

1932 - x - 123 = 764

Trả lời: x = ...

6. Thùng thứ nhất có 975 lít dầu. Nếu thêm vào thùng thứ nhất một số dầu đúng bằng 1/5 số dầu đang có ở trong thùng thứ nhất thì số dầu ở trong thùng thứ nhất bằng số dầu thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Trả lời: Số dầu thùng thứ hai là ... lít

7. Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 24cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Lấy điểm N trên đoạn thẳng AB sao cho AN = 1/3AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Trả lời: Độ dài đoạn thẳng MN là ... cm

8. Để xây một ngôi nhà người ta dự tính cần mua 8550 viên gạch. Lần thứ nhất mua 2450 viên, lần thứ hai mua nhiều hơn lần thứ nhất 1725 viên. Hỏi cần mua tiếp bao nhiêu viên gạch nữa thì sẽ đủ xây?

Trả lời: Cần mua số gạch là ... viên

9. Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số không vượt quá 246?

Trả lời: Có tất cả ... số

10. Có tất cả bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số không vượt quá 765?

Trả lời: Có tất cả ... số

Bài 3

1. Tính 826 : 7 = ...

2. Tính 728 + 2419 = ...

3. Mỗi cuộn vải có 125m vải. Hỏi 7 cuộn như vậy thì có bao nhiêu mét vải?

Trả lời: 7 cuộn có số mét vải là ...m

4. Quãng đường AB dài 272km, gấp đôi độ dài quãng đường BC. Tính độ dài quãng đường BC.

Trả lời: Độ dài quãng đường BC là ... km

5. Cuộn dây thứ nhất có 345m dây điện, ít hơn cuộn thứ hai 23m nhưng nhiều hơn cuộn thứ ba 63m. Hỏi cả ba cuộn dây có tất cả bao nhiêu mét dây điện?

Trả lời: Cả ba cuộn có số mét dây điện là ....m

6. Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 4 là ...

7. Tính (256 + 18) x 8 = ...

8. Kho thứ nhất có 3248kg thóc, nhiều hơn số thóc ở kho thứ hai 217kg; nhiều hơn số thóc ở kho thứ ba 309kg. Hỏi cả ba kho có bao nhiêu kg thóc?

Trả lời: Cả ba kho có số kg thóc là ...kg

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: B Câu 6: 107

Câu 2: 696 Câu 7: 3778

Câu 3: 7454 Câu 8: 9830

Câu 4: 3974 Câu 9: 13

Câu 5: 4005 Câu 10: 5559

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 960 Câu 6: 1170

Câu 2: 2820 Câu 7: 4

Câu 3: 3341 Câu 8: 1925

Câu 4: 1892 Câu 9: 74

Câu 5: 1045 Câu 10: 333

Bài 3:

Câu 1: 118 Câu 6: 980

Câu 2: 3147 Câu 7: 2192

Câu 3: 875 Câu 8: 9218

Câu 4: 136

Câu 5: 995

Đánh giá bài viết
4 1.777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm