Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 được VnDoc sưu tầm, biên soạn có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 3 năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

1. Số ba nghìn tám trăm mười lăm được viết là ...

2. 2538 = 2000 + 500 + ... + 8

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

3. Số gồm 2 nghìn, 6 trăm, 7 chục và 9 đơn vị được viết là ...

4. Tổng của 586 và 172 là ...

5. Thương của phép chia 328 cho 5 là ...

6. Thừa số thứ nhất là 68, lớn hơn thừa số thứ hai 59 đơn vị. Tích hai số là ...

7. Tính 396 : 3 : 2 = ...

8.

Đề thi giải Toán trên mạng có đáp án

9. Tính 21 + 38 x (156 - 148) = ...

Bài 2: Mười hai con giáp

1. Tính 146 x 4 = ...

2. Số 8075 đọc là ...

3. Số gồm 7 nghìn, 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị được viết là ...

4. Tìm x biết, 375 - x = 128

Trả lời x = ...

5. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chẵn không vượt quá 726?

Trả lời: Có ... số

6. Một hình chữ nhật có chiều dài là 2dm4cm, gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật là ...dm

7. Một mảnh đất hình vuông có độ dài cạnh là 3m6dm, chu vi mảnh đất đó là ... dm

8. Số gồm 8 nghìn và 6 đơn vị được viết là ...

9. Tìm số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

Trả lời: Số cần tìm là ...

Bài 3

1. Số gồm 4 nghìn, 8 trăm, 7 chục và 9 đơn vị được viết là ...

2. Tìm X biết: 4 x X = 128

Trả lời: X = ...

3. Cho dãy các số 3672, 3671, 3670, ...

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

4. Tìm y biết, y : 7 = 56

Trả lời: y = ...

5.

Đề thi giải Toán trên mạng có đáp án

6. Hiệu của 2 số liền sau số 786 và 154 là ...

7. Thương của số liền trước số 973 và 9 là ...

8. Tích của số liền sau số 243 và 4 là ...

9. Một cửa hàng có 18 can dầu, mỗi can đựng 8l dầu. Cửa hàng đã bán 42l dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Số dầu còn lại là ....l

10. Tìm x biết

(x - 45) x 4 = 48

Trả lời: x = ...

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 3815 Câu 6: 612

Câu 2: 30 Câu 7: 66

Câu 3: 2679 Câu 8: 9

Câu 4: 758 Câu 9: 325

Câu 5: 65

Bài 2: 12 con giáp

Câu 1: 584 Câu 6: 6

Câu 2: Tám nghìn không trăm bảy mươi lăm Câu 7: 144

Câu 3: 7326 Câu 8: 8006

Câu 4: 247 Câu 9: 931

Câu 5: 364

Bài 3:

Câu 1: 4879 Câu 6: 632

Câu 2: 32 Câu 7: 108

Câu 3: 3669 Câu 8: 972

Câu 4: 392 Câu 9: 102

Câu 5: 9 Câu 10: 57

Đánh giá bài viết
6 4.183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm