Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, biên soạn giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức nhằm đạt kết quả cao trong các vòng thi tiếp theo của cuộc thi Violympic Toán qua mạng. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 3 vòng 9 năm học 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9 năm 2016 - 2017

Bài 1: Bức tranh bí ẩn (Tìm các cặp giá trị bằng nhau)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Tính 56 + 8 =...

a. 64
b. 48
c. 448
d. 408

Câu 2: Tính 8 x 3 =...

a. 34
b. 32
c. 11
d. 24

Câu 3: Tính 5 x 6 =...

a. 28
b. 32
c. 30
d. 35

Câu 4: Tính 23 x 8 =...

a. 184
b. 164
c. 172
d. 174

Câu 5: Tính 34 x 8 =...

a. 272
b. 162
c. 172
d. 242

Câu 6: Tính 56 : 8 =...

a. 7
b. 9
c. 6
d. 8

Câu 7: Tính 64 : 8 =....

a. 6
b. 7
c. 8
d. 9

Câu 8: Tính 26 x 8 + 45 =...

a. 386
b. 253
c. 269
d. 243

Câu 9: Tính 8 x 16 - 16 =....

a. 0
b. 112
c. 126
d. 256

Câu 10: Tính 8 x 35 - 14 =...

a. 168
b. 266
c. 392
d. 248

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 246 x 3 ... 123 x 6. Dấu thích hợp là

Câu 2: 1/8 của 72kg là?

a. 9kg
b. 10kg
c. 8kg
d. 7kg

Câu 3

Tính: 203 x 3 - 358 =...

Câu 4

Tính 215 x 4 - 478 =...

Câu 5

Tính 86 : 2 + 279 =...

Câu 6

Tìm x biết 8 x x = 64. Vậy x bằng?

a. 9
b. 7
c. 8
d. 6

Câu 7

Tìm x biết 268 - x = 179. Vậy x bằng?

a. 189
b. 179
c. 89
d. 169

Câu 8

Tìm X, biết X x 8 + 121 = 169. Vậy X bằng?

Câu 9

Tìm x biết: x : 6 = 175. Vậy x bằng?

a. 420
b. 360
c. 450
d. 81

Câu 10

Một trang trại chăn nuôi có 425 con trâu và bò, trong đó có 127 con trâu. Vậy số bò nhiều hơn số trâu là ... con?

a. 298
b. 198
c. 271
d. 171

Đáp án và hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

1 = 13; 2 = 4; 3 = 20; 5 = 15; 6 = 9; 7 = 11; 8 = 14; 10 = 19; 12 = 18; 16 = 17

Bài 2: Đập dế

Câu 1: a Câu 6: a

Câu 2: d Câu 7: c

Câu 3: c Câu 8: b

Câu 4: a Câu 9: b

Câu 5: a Câu 10: b

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: =

Câu 2: a.

Câu 3: 251

Câu 4: 382

Câu 5: 322

Câu 6: c

Câu 7: c

Câu 8: 6

Câu 9: c

Câu 10: d

Đánh giá bài viết
15 5.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm