Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 là bộ đề thi tổng hợp các vòng thi Violympic giải Toán trên mạng kèm theo đáp án. Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 3 luyện thi violympic và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra luyện thi Violympic đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải các đề thi này về để ôn thi tốt hơn.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017

Lưu ý: Ngoài việc tải miễn phí đề thi Violympic về làm tại máy tính, các bạn còn có thể luyện thi Violympic trên mạng qua mục Thi Violympic trực tuyến của chúng tôi. Lợi ích của việc ôn thi Violympic Toán qua chuyên mục này là các bạn không cần phải đăng ký tài khoản và thi miễn phí. Chúc các bạn học tốt, thi tốt trong kì thi Violympic Toán 2017 - 2018.

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 1

Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Tính: 81 - 35 =....

Câu 1.2: Đổi: 2dm 5cm =.... cm.

Câu 1.3: Tính: 67 + 49 =.....

Câu 1.4: Tính: 45 + 23 =....

Câu 1.5: Tìm x, biết x + 251 = 694. Vậy x =....

Câu 1.6: Tìm x, biết 54 < x - 48 < 56. Vậy x =....

Câu 1.7: Cho:.... + 237 = 569. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:....

Câu 1.8: Hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số và 28 là:....

Câu 1.9: Hiệu hai số là 145, Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là:....

Câu 1.10: Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là:....

Bài thi số 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Số gồm 2 chục và 3 đơn vị là:

a) 32; b) 302; c) 23; d) 203

Câu 3.2: Cho: 215 + ....= 318 + 245. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a) 345; b) 248; c) 318; d) 348

Câu 3.3: Tính: 28 + 47 =....

a) 65; b) 75; c) 61; d) 71

Câu 3.4: Tính: 653 - 420 =.....

a) 273; b) 333; c) 223; d) 253

Câu 3.5: Tính: 21 + 22+ 23+ ....+ 27 + 28 + 29 =....

a) 225; b) 245; c) 215; d) 235

Câu 3.6: Tìm x, biết 789 - x - 251 = 302.

a) 538; b) 487; c) 236; d) 553

Câu 3.7: Số liền trước số 175 là:

a) 177; b) 176; c) 174; d) 173

Câu 3.8: Số liền sau số 399 là:

a) 410; b) 310; c) 400; d) 398

Câu 3.9: Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là:

a) 540; b) 405; c) 504; d) 450

Câu 3.10: Số lớn nhất trong các số 875; 796; 899; 900 là:

a) 875; b) 796; c) 899; d) 900

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 3 x 5 =...

Câu 2: Tính: 4 x 7 =...

Câu 3: Tính: 24 : 3 =...

Câu 4: Tính: 5 x 3 + 5 = ...

Câu 5: Tính: 30 : 3 - 4 =...

Câu 6: Tích của 4 và 2 là:....

Câu 7: Tìm x, biết x : 5 = 4.

Câu 8: Tìm X, biết 4 x X = 32

Câu 9: Điền dấu thích hợp: 4 x 9.... 8 x 4

Câu 10: Điền dấu thích hợp: 24 : 4 .... 28 : 4

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 2 x 9 =...

a) 18; b) 16; c) 11; d) 14

Câu 2: Tính: 5 x 6 =...

a) 25; b) 24; c) 11; d) 30

Câu 3: Tính: 12 : 3 =...

a) 15; b) 3; c) 4; d) 9

Câu 4: Tính: 24 : 4 =....

a) 28; b) 20; c) 5; d) 6

Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 =....

a) 5; b) 10; c) 7; d) 3

Câu 6: Tính: 3m x 7 =....

a) 21m; b) 20; c) 10m; d) 21

Câu 7: Tính: 36kg : 4 =...

a) 9km; b) 8kg; c) 9kg; d) 8km

Câu 8: Tìm X, biết: 2 x X = 7 x 2. Vậy X =....

a) 2; b) 5; c) 14; d) 7

Câu 9: Tìm X, biết X x 3 + X x 2 = 30. Vậy X =...

a) 6; b) 5; c) 10; d) 20

Câu 10: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x =...

a) 15; b) 20; c) 4; d) 5

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tính 475 + 108 =...

Câu 2: Tính 257 + 82 =....

Câu 3: Tính 736 - 452 =...

Câu 4: Tính 472 - 156 =...

Câu 5: Tính 4 x 9 + 125 =...

Câu 6: Tính 5 x 10 - 16 =...

Câu 7: Tìm x, biết x - 276 = 75 + 56. Vậy x =...

Câu 8: Cho 378 = 300 +....+ 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là....

Câu 9: Số lớn nhất trong các số 452; 418; 351; 501 là...

Câu 10: Số gồm 8 trăm, 5 chục, 3 đơn vị được viết là:...

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tính 182 + 324 =...

Câu 2: Tính 69 + 525 =....

Câu 3: Tính 738 - 485 =...

Câu 4: Tính 213 + 458 + 155 =...

Câu 5: Tính 340 + 273 - 105 =...

Câu 6: Số liền sau số 492 là:...

Câu 7: 427 + 168.... 417 + 170. Dấu thích hợp để điền là:....

Câu 8: 518 - 325 .... 525 - 330. Dấu thích hợp để điền là:....

Câu 9: Có tất cả .... số có 3 chữ số.

Câu 10: Thùng thứ nhất có 175 lít dầu, thùng thứ hai có 281 lít dầu. Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất.... lít dầu

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các cặp giá trị bằng nhau

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 6 x 4 = ...

Câu 2: Tính: 6 x 7 = ...

Câu 3: Tính: 31 x 3 = ...

Câu 4: Tính: 42 x 2 = ...

Câu 5: Tính: 48 : 6 = ....

Câu 6: Tính: 43 x 2 - 37 = ...

Câu 7: Tính: 28 x 3 - 17 = ...

Câu 8: Tính: 35 x 2 + 230

Câu 9: Tính: 60 : 6 + 147 = ....

Câu 10: Tìm X, biết 6 x X + 6 = 60. Vậy X =...

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 62 x 5 = ....

a) 300; b) 67; c) 310; d) 210

Câu 2: 1/4 của 16m là: ....

a) 20; b) 4; c) 4m; d) 12m

Câu 3: 1/5 của 20kg là:...

a) 100kg; b) 15kg; c) 4; d) 4kg

Câu 4: 1/3 của 21 là:...

a) 7; b) 24; c) 7m; d) 18m

Câu 5: Tìm x biết: x : 5 - 15 = 24. Vậy x = ...

a) 195; b) 185; c) 1545; d) 45

Câu 6: Tìm x biết: x : 6 = 30. Vậy x =...

a) 36; b) 24; c) 180; d) 5

Câu 7: Tìm X biết: X x 6 + 45 = 63. Vậy X =...

a) 102; b) 18; c) 108; d) 3

Câu 8: Tìm x biết: x : 5 = 25. Vậy x =...

a) 30; b) 20; c) 125; d) 5

Câu 9: Tìm x biết: 9 x 4 - x = 24. Vậy x =...

a) 12; b) 48; c) 36; d) 8

Câu 10: Tính: 32cm x 5 - 48cm =...

a) 122cm; b) 112cm; c) 112; d) 122

Đánh giá bài viết
123 26.472
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm