Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic môn Toán lớp 3 vòng 8

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 1/6 của 42 là: ......

Câu 2: 32hm : 4 = ......hm. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3: 5hm 14m = ......m. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 4: Tính: 28 x 2 : 7 = ......

Câu 5: Trong một phép chia hết có thương bằng 1/6 số bị chia, thương lớn hơn số chia 42 đơn vị. Tìm số bị chia

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 5km = ......dam. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

a) 5000 b) 500 c) 50 d) 5

Câu 2: Gấp 14 lên 5 lần thì được kết quả là

a) 19 b) 70 c) 80 d) 60

Câu 3: Thùng thứ nhất có 46 lít dầu, số dầu ở thùng thứ hai ít hơn số dầu ở thùng thứ nhất 8 lít. Cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít?

a) 38 b) 74 c) 54 d) 84

Câu 4: Tìm x, biết x : 6 = 23 (dư 4)

Câu 5: Tính: 13 x 6 : 2 = ......

Câu 6: Tìm x, biết 91 : x = 4 (dư 3)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

10 < 14 < 11 < 15 < 6 < 2 < 9 < 8 < 17 < 12 < 19 < 4 < 20 < 3 < 7 < 5 < 18 < 1 < 16 < 13

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 7 Câu 2: 8

Câu 3: 514 Câu 4: 8 Câu 5: 288

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: d

Câu 4: 142 Câu 5: 39 Câu 6: 22

Đánh giá bài viết
8 5.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm