Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm học 2016 - 2017 bao gồm cả đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, tự rèn các dạng bài tập toán tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra luyện thi Violympic lớp 3 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: Tính 673 - 382 + 12 =...

Câu 2: Tính: 530 - 296 =...

Câu 3: Tìm x, biết X x 5 = 95

Câu 4: Mỗi chồng ghế có 15 chiếc ghế. Hỏi 5 chồng ghế thì có tất cả bao nhiêu chiếc ghế?

Câu 5: 4 phút bằng bao nhiêu phần của 1 giờ?

Câu 6: 4 túi gạo như nhau có tất cả 72kg gạo. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 7: Lấy tổng của số lớn nhất có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 5 và số lẻ bé nhất có 2 chữ số rồi chia cho 4 thì được số dư là: ...

Câu 8: Tính: 326 x 3 = ...

Câu 9: Có 87 hộp bánh được xếp vào các thùng, mỗi thùng xếp được nhiều nhất là 8 hộp. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thùng để xếp được hết số bánh trên?

Câu 10: Tính: 5 x 46 x 2 = ...

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tính 87 : 3 = ...

A. 27
B. 29
C. 28
D. 26

Câu 2: Tính: 403 - 298 = ...

A. 215
B. 115
C. 195
D. 105

Câu 3: Độ dài quãng đường từ A đến D (như hình vẽ) dài 1km. Biết AB = BC = 275 m. Độ dài đoạn đường CD là?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017

A. 725m
B. 550m
C. 425m
D. 450m

Câu 4: Tìm x, biết x : 7 = 125 (dư 4)

A. 869
B. 847
C. 879
D. 903

Câu 5: Có 4 chữ số: 4, 5, 2, 1. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho?

Trả lời: Viết được tất cả ... số

Bài 3:

Câu 1: Có 56kg gạo chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là: ... kg

Câu 2: Số 400 là số liền sau của số ...

Câu 3: Tính 78 : 2 = ...

Câu 4: Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 259kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 16kg gạo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được ...kg gạo.

Câu 5: Số dư trong phép chia 75 cho 4 là ...

Câu 6: Lúc đầu cả ba người cùng mua chung 47 kg gạo. Lúc sau ba người cùng mua thêm 10kg nữa. Hỏi mỗi người đã mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết rằng số gạo mỗi người mua là như nhau.

Trả lời: Số gạo mỗi người đã mua là ... kg

Câu 7: Tính 56 : 4 x 9 = ...

Câu 8:Tính 21 x 4 - 18 = ...

Câu 9: Tìm x, biết 82 : x = 6 (dư 4)

Trả lời: x = ...

Câu 10: Tìm x, biết 87 : x = 7 (dư 3)

Trả lời: x = ...

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11

Bài 1:

Câu 1: 303

Câu 2: 234

Câu 3: 19

Câu 4: 75

Câu 5: 1/15

Câu 6: 18

Câu 7: 2

Câu 8: 978

Câu 9: 11

Câu 10: 460

Bài 2:

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: 24

Bài 3:

Câu 1: 28 Câu 6: 19

Câu 2: 399 Câu 7: 126

Câu 3: 39 Câu 8: 66

Câu 4: 275 Câu 9: 13

Câu 5: 3 Câu 10: 12

Đánh giá bài viết
5 4.950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm