Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017 bao gồm cả đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, tự rèn các dạng bài tập toán tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra luyện thi Violympic đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9 năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017

Gợi ý trả lời: 1 = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Tính 568 - 217 - 183 =...

A) 160
B) 158
C) 168
D) 178

Câu 2: Tính 9 x 5 =...

A) 45
B) 36
C) 54
D) 63

Câu 3: Tính 9 x 7 =...

A) 45
B) 36
C) 54
D) 63

Câu 4: Tính 9 x 9 =...

A) 81
B) 80
C) 18
D) 72

Câu 5: Tính 54 : 9 =...

A) 5
B) 6
C) 4
D) 8

Câu 6: Tính 48g : 4 =....

A) 22g
B) 12g
C) 16g
D) 6kg

Câu 7: Tìm X biết X x 8 = 64. Vậy X =...

A) 7
B) 9
C) 6
D) 8

Câu 8: Tìm X biết 175 - 130 = 5 x X . Vậy X =...

A) 45
B) 9
C) 35
D) không tìm được

Câu 9: Tổng hai số là 678, số thứ hai là 134 đơn vị. Hiệu hai số đó là:...

Câu 10: Mai có 48 quyển vở. Lan có 8 quyển vở. Số vở Lan bằng mấy phần số vở của Mai?

A) 1/4
B) 4
C) 1/6
D) 24

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho: 167g + 815g =...g. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:...

Câu 2: Cho 86g : 2 =... g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:...

Câu 3: 128 gấp 4 số lần là:...

Câu 4: Gấp 16 lên 3 lần thì được số a. Vậy số là a là:...

Câu 5: Tìm X biết: X x 6 + X x 3 = 142 - 97. Vậy X =...

Câu 6: Tìm X biết: X x 9 - X x 2 = 41 + 22. Vậy X =...

Câu 7: Tổng của hai số là 155. Số thứ nhất là 78. Vậy số thứ hai là:...

Câu 8: Tổng của hai số chẵn là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số. Số thứ nhất là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Số thứ hai là:...

Câu 9: Tổng hai số là 141. Nếu tăng số thứ nhất thêm 89 đơn vị thì tổng hai số mới là:...

Câu 10: Tích hai số là 54. Số thứ nhất là số lớn nhất có 1 chữ số. Số thứ hai là:...

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

1 = 13; 2 = 18; 3 = 19; 4 = 7; 5 = 16; 6 = 8; 9 = 20; 10 = 12; 11 = 15; 14 = 17

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: C Câu 6: B

Câu 2: A Câu 7: D

Câu 3: D Câu 8: B

Câu 4: A Câu 9: 420

Câu 5: B Câu 10: C

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 982

Câu 2: 43

Câu 3: 32

Câu 4: 48

Câu 5: 5

Câu 6: 9

Câu 7: 77

Câu 8: 896

Câu 9: 230

Câu 10: 6

Đánh giá bài viết
12 6.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm