Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2015-2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 12/10/2015. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2015-2016

Trắc nghiệm trực tuyến: Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 5
VÒNG 4 (Mở ngày 12/10/2015)

Bài 1: Cóc vàng tài ba (Chọn đáp án đúng): Điền số

Câu 1: 68km 9m=................m.

Câu 2: 9 km 68 m = ...................... ..m.

Câu 3: 19m 8cm=........................cm.

Câu 4: 5 km2 175 m2 = ........................m2.

Câu 5: 4km2 45m2 = ......................m2.

Câu 6: 7km28m2 =.....................m2.

Câu 7: 15m2 9cm2 = ....................cm2.

Câu 8: 4cm2 6mm2 =...mm2. Số thích hợp để điền vào chỗ...là: ....................

Câu 9: Hãy cho biết có tất cả .......................... số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.

Câu 10: Hãy cho biết có tất cả ......................... số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ: (Điền số)

Câu 1: Tính: 3/2 : 1/2 = ...................

Câu 2: Phân số thập phân 8689/100 được viết thành số thập phân......................

Câu 3: Phân số thập phân 68/1000 được viết thành số thập phân.........................

Câu 4: Tính: 1/2 - 1/3 x 1/4 = ....................

Câu 5: Tính: 1/2 : 3 x 1/4 = ...........................

Câu 6: Tính: 1 - 1/2 : 2 = ..........................

Câu 7: Tính: 1/5 : 1/6 - 1 = ........................

Câu 8: Tính: ......................

Câu 9: Tính :.......................

Câu 10: Tính : 1/2 : 1/3 : 1/4 = ......................

Bài 3: Vượt chướng ngại vật:

1/ Hiệu 2 số là 216. Tỉ của 2 số là 3/5. Tìm hai số đó? Số bé là: ................; Số lớn là: ...............

2/ Hiệu 2 số là 306. Tỉ của 2 số là 2/5. Tìm hai số đó? Số bé là: ................; Số lớn là: ...............

3/ Hiệu 2 số là 85. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó? Số bé là: ................; Số lớn là: ...............

4/ Hiệu 2 số là 154. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó? Số bé là: ................; Số lớn là: ...............

5/ Hiệu 2 số là 402. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó? Số bé là: ................; Số lớn là: ...............

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2015 - 2016

Bài 1: Cóc vàng tài ba (Chọn đáp án đúng): Điền số

Câu 1: 68km 9m=...m. (68009);

Câu 2: 9 km 68 m = ..... ..m (9068)

Câu 3: 19m 8cm=...cm. (1908);

Câu 4: 5 km2 175 m2 = ...m. (5000175);

Câu 5: 4km2 45m2 = ...m2 (4000045)

Câu 6: 7km2 8m2 =....m2. (7000008);

Câu 7: 15m2 9cm2 = ...cm2. (150009);

Câu 8: 4cm2 6mm2 =...mm2. Số thích hợp để điền vào chỗ...là: ............ (406)

Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012. (506)

Câu 10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012. (506)

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ: (Điền số)

Câu 1: Tính: 3/2 : 1/2 = ...... (3);

Câu 2: Phân số thập phân 8689/100 được viết thành số thập phân... (86,89)

Câu 3: Phân số thập phân 68/1000 được viết thành số thập phân.... (0,068)

Câu 4: Tính: 1/2 - 1/3 x 1/4 = ...... (5/12);

Câu 5: Tính : 1/2 : 3 x 1/4 = ...... (1/24)

Câu 6: Tính: 1 - 1/2 : 2 = ...... (3/4);

Câu 7: Tính: 1/5 : 1/6 - 1 = ...... (1/5)

Câu 8: Tính: =... (6);

Câu 9: Tính : = ...... (5/4)

Câu 10: Tính : 1/2 : 1/3 : 1/4 = ...... (6) ;

Bài 3: Vượt chướng ngại vật:

1 / Hiệu 2 số là 216. Tỉ của 2 số là 3/5. Tìm hai số đó? (324; 540)

2 / Hiệu 2 số là 306. Tỉ của 2 số là 2/5. Tìm hai số đó? (204; 510)

3 / Hiệu 2 số là 85. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó? (170; 255)

4 / Hiệu 2 số là 154. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó? (231; 385)

5 / Hiệu 2 số là 402. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó? (938; 536)

Đánh giá bài viết
18 14.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm