Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm, nhằm phục vụ cho quá trình ôn thi Violympic môn Toán lớp 6. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng việc ôn tập của các bạn sẽ được thuận tiện hơn.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 12 năm học 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho đoạn AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Vậy MN = ...cm

Câu 2: Tính: ǀ-2010ǀ + ǀ-6ǀ = ...

Câu 3: Giá trị của biểu thức A = ǀaǀ + 3ǀ-bǀ với a = -3; b = 2 là ...

A. -3
B. 9
C. 3
D. 9

Câu 4: Một lớp học có 45 học sinh, trong một bài kiểm tra tất cả học sinh đều được điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm. Khi đó số học sinh đạt điểm 8 là ...

Câu 5: Tìm số có hai chữ số Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 biết Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 bằng 6 lần tích các chữ số của nó.

Trả lời: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 = ...

A. 36 B. 12
C. 15 D. 24

Câu 6: So sánh 536 và 1124 ta được

A. 536 > 1124 B. 536 < 1124
C. 536 = 1124 D. 536 = 1124 + 4

Câu 7: Với x, y là các số nguyên thì ǀx - yǀ - ǀy - xǀ = ...

Câu 8: Số nào trong các số sau chia hết cho cả 9 và 15

A. 160 B. 300
C. 450 D. 400

Câu 9: Cho S = -(x - y - z) + (-z + y + x) - (x + y) với x, y là các số nguyên tố, x > y. Khi đó giá trị tuyệt đối của S bằng ...

A. x + y + z B. x - y
C. -x + y D. x - y + z

Câu 10: Tổng ba số chẵn liên tiếp bằng 48. Số lớn nhất trong ba số đó là ...

Bài 2

Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4}

Câu 2: -25 = ...

Câu 3: Tổng các ước tự nhiên của số 24

Câu 4: -15 - ǀ-15ǀ = ...

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của C = ǀ2x + 22016ǀ + 5.102

Câu 6: BCNN (5; 13)

Câu 7: Số nhỏ nhất có dạng Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12

Câu 8: ǀ25 - 2.52ǀ = ...

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của A = ǀx - 1ǀ - 25

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là không đúng

A. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
B. Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
C. Tổng của hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm
D. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên âm hoặc một số nguyên dương

Câu 2: Số tự nhiên n thỏa mãn 2n = 32, n = ...

Câu 3: Tính -56 - 72 = ...

Câu 4: Cho 2 tia đối nhau Ox và Ox'. Lấy A ∈ Ox, B ∈ Ox' sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Khi đó AB = ...cm

Câu 5: Tổng các giá trị nguyên của x thỏa mãn: (x - 1)(x2 - 4)(x + 4) = 0 là

Câu 6: Biết số có ba chữ số Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 chia hết cho cả 3 và 5

Vậy x = ...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: 5

Câu 2: 2016

Câu 3: B

Câu 4: 26

Câu 5: B

Câu 6: A

Câu 7: 0

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: 18

Bài 2

Câu 1: 5

Câu 2: - 32

Câu 3: 60

Câu 4: - 30

Câu 5: 500

Câu 6: 65

Câu 7: 50

Câu 8: 25

Câu 9: - 25

Bài 3

Câu 1: C

Câu 2: 5

Câu 3: - 128

Câu 4: 8

Câu 5: - 3

Câu 6: 5

Đánh giá bài viết
5 2.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm